Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat
Sajtóviszhang

2019.06.25.

Izgalmas témát boncolgat a Létünk társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat.

Dr. ...2019.06.12.

Megjelent a Létünk legújabb száma. A folyóirat az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Elvándorlás – közösségmegtartás – oktatás című nemzetközi tudományos konferenciájának egyes tanulmányait közli. ...2018.12.14.

Megjelent a Létünk legújabb száma. A folyóirat tanulmányai két témakör köré épülnek. Az egyik témakör az Interetnikus kontaktzónák címet viseli, amely a következő tanulmányokat foglalja magában: Németh Ferenc: Száztíz éve jelent meg az első titeli magyar lap, A Csajkás (1908), Silling Léda: Bánáti vásárok egykor és ma, Bakos Réka – Csuvárdity Tamara – Fehér Viktor–Szalai Lilla: „Legényék, tudja, itt a vőfényëk” (A székelykevei lakodalom interetnikus vizsgálatainak lehetőségei), Kónya Sándor: Gyermekdalok, mondókák Csókán és környékén. ...2018.11.16.

Megjelent a Létünk legújabb száma. A folyóirat első írása, Raffai Judit Képzelőerőnk nem ismert határt című tanulmánya, amelynek alcíme Szőke Anna születésnapjára, és a neves néprajzkutatót méltatja. A többi tanulmány két témakörre tagolódik. Az első témakör az identitás és mentalitás problémáját járja körül és a következő tanulmányok kapcsolódnak hozzá ...2018.11.16.

A 3. lapszámban a kiadvány szerkesztőbizottsága külön figyelmet szentel Szőke Anna néprajzkutató születése 70. évfordulójának. Raffai Judit néprajzkutató „Képzelőerőnk nem ismert határt” című munkájában részletesen ismerteti velünk Szőke Anna pályájának állomásait és a fontosabb publikációit. ...2018.09.12.

A kiadványban a rendészet és a kultúrhatás köré csoportosultak a tanulmányok. Az előbbi témában dr. Kovács István, Sallai János és Fekete Katalin munkái olvashatóak, az utóbbiban pedig Pusztai Virág, Slađana S. Paroški és Tengely Adrienn osztja meg a kutatási eredményeit. ...2018.09.10.

Megjelent a Létünk legújabb száma. A folyóirat tanulmányai két témakör köré épülnek. ...2018.08.16.

A tartalom két témakörből áll: Az elköteleződésről és a Világpolitikai játszmákról szóló tanulmányok együtteséből.

A legújabb kiadványban Losoncz Alpár, Marosán Bence Péter, Merényi M. Miklós, Pap Tibor és Bertalan Péter mély lélegzetvételű munkái mellett Bálint István izgalmas tanulmányával találkozhat az olvasó. ...2018.05.04.

Bíró Tímea

Megjelent a Létünk 2017/4. száma

A folyóirat szerkesztősége — leküzdve az anyagi nehézségeket — a 2017. év negyedik lapszámát is elkészítette az olvasóknak.

A legutóbbi kiadványban helyet kapott a reformáció, például Örsi Julianna Törekvések a magyar református egyház szellemi megújulására című munkája kapcsán. Szőke Anna néprajzkutató egy rendkívül izgalmas kutatását mutatja be, melyben a délvidéki karácsonyi népszokásokat gyűjtötte össze. Pastyik László tanulmányában a XIX. századi bácskai és bánsági protestáns papokról olvashatunk. ...2018.03.04.

Megjelent a Létünk tudományos folyóirat legújabb száma

Megjelent a Létünk 2017-es harma-dik száma.

A társadalmi, tudományos és kultúrális folyóiratban 15 szerző tanulmányát olvashatjuk hat témakörben. ...2018.02.15.

Tisztelt Olvasóink!

Az együttműködés elmélyítéséről, közös programok megvalósításáról tárgyaltak február elején az MTA határon túli szervezetei Budapesten.
Megtartották év eleji hagyományos tanácskozásukat az MTA területi bizottságai, amelyen beszámoltak a külhoni magyar tudományossággal kapcsolatos elmúlt évi tevékenységükről és idei célkitűzéseikről. ...2018.02.09.

A negyedévente megjelenő társadalmi, tudományos és kulturális folyóirat lapszáma nagy nehézségek árán született meg, mert teljesen új szerkesztőség készíti a lapot. Nemrég jelent meg a folyóirat 2017/2. ...2018.01.23.

Megjelent a Létünk legújabb száma. A folyóirat tartalmazza a Magyar Nemzeti Tanács magyar nyelvű jog- és fordítástudományi tanácskozásán elhangzott előadásokat, amelyek a szerbiai, a Kárpát-medencei és az európai kisebbségi joggyakorlatról és jogérvényesítésről szólnak, valamint a magyar és a szerb szóláshagyomány gyakorló fordítói tapasztalatait összegzik. ...2017.03.31.

TANULMÁNYOK

  • LEHET-E A MAMMONBÓL TALENTUM? (A GAZDASÁG, A KÖRNYZET ÉS A KÖZJÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA AZ EMBERI GONDOLKODÁSMÓD ALAPJÁN) ...


2016.11.29.

 A Létünk 2016/3-as tematikus száma

A határok átjárhatósága napjainkban több szempontból is aktuális probléma. Joggal tehető fel a kérdés azonban, hogy a napi politikai diskurzuson kívül, léteznek-e egyáltalán valódi diszciplináris határok például a tudományban, vagy természeti- és társadalmi létünk bármely aspektusában? ...2016.11.27.

Közélet (interjú)

Roginer Oszkár frissen doktori fokozatot szerzett fiatal kutató, aki 2016 októberében elnyerte az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Sinkó Ervin Irodalmi Díját. Már több éve külföldön tanul, dolgozik, mégis fontos számára az itthoni tudományosság, kultúra és közélet. ...2016.11.09.

A filozófia határai

Szerkesztette: Bene Adrián

Bevezető (Bene Adrián)

Tanulmányok ...2016.10.26.

Roginer Oszkár kapta a Sinkó Ervin Irodalmi Díjat – 57 éves az újvidéki Magyar Tanszék

Közélet/Oktatás

Az újvidéki Bölcsészettudományi Karon tegnap ünnepelték a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 57. születésnapját. Megemlékeztek arról, hogy 100 éve született Penavin Olga nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, és ez alkalmából egy nemzetközi tudományos konferenciát tartottak. ...2016.10.25.

Válasz

A mai nap a Roginer Oszkárnak odaítélt, 2016. évi Sinkó-díj átadásának napja. Az elismerés kapcsán díjakról, a vajdasági és újvidéki helyzetképről, tudományos tevékenységről, a regionalitás lehetőségeiről és persze A város mint (ellen)érv (Újvidék a [jugoszláviai] magyar irodalomban) című kötetéről kérdeztem a díjazottat.

– A díjazás kérdését időről időre hevesebb véleményütköztetések kísérik, ez a jelenség a szűkebb környezetünkben is felfedezhető, egészen markáns meglátások és gesztusok is felszínre törnek, ...2016.10.25.

A Sinkó Ervin Irodalmi Díjat az idén Roginer Oszkár kapta

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán kedden, október 25-én ünnepelték a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 57. születésnapját, továbbá Penavin Olga 100. születésnapját, és ez alkalmából nemzetközi tudományos konferenciát tartottak. Az ünnepségen jelen volt Nyilas Mihály tartományi, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság, továbbá a régió felsőoktatási intézményeinek képviselői, a társadalmi, oktatási és művelődési intézmények, a pártok, a civil szervezetek és a sajtó a képviselői is. ...2016.09.22.

A 2016-os évi Sinkó-díj bírálóbizottsága (dr. Bence Erika elnök, dr. Csányi Erzsébet, dr. Ispánovics Csapó Julianna, dr. Toldi Éva és dr. Utasi Csilla) 2016. szeptember 21-én megtartott ülésén az idei díjat szavazattöbbséggel A város mint (ellen)érv (Újvidék a [jugoszláviai] magyar irodalomban) című tanulmánykötetéért Roginer Oszkárnak ítélte oda. ...2016.09.22.

A 2016-os évi Sinkó-díj bírálóbizottsága (dr. Bence Erika elnök, dr. Csányi Erzsébet, dr. Ispánovics Csapó Julianna, dr. Toldi Éva és dr. Utasi Csilla) szeptember 21-én megtartott ülésén az idei díjat szavazattöbbséggel A város mint (ellen)érv (Újvidék a [jugoszláviai] magyar irodalomban) című tanulmánykötetéért Roginer Oszkárnak ítélte oda. ...2016.09.19.

A Létünk folyóirat tartalmas és mindenkor aktuális írásaival, mintegy magányos almafaként a vadon termők rengetegében, hosszú évek óta hűen szolgálja már gyümölcsével nemcsak az újvidékiek, hanem az egész magyarság kulturális életét, fejlődését.

Ab initio bőven terem a szellem tápláléka negyedévente ezen a fán mindazoknak, akik hajlandóak azt fölkeresni: ekképp igaz ez a folyóirat most megjelent, bővített, csaknem 300 oldal terjedelmű számára is, ahol tudományos életünk kiválóságainak írásai sorakoznak föl állandó és tematikus rovatokba szedve. ...2016.06.20.

Vélemény/Jegyzet/Messék

Roginer Oszkár: A város mint (ellen)érv című munkája nyomán

A „szellemi monolit” kifejezés egy helyütt sem szerepel Roginer Oszkár rendhagyó irodalom- és várostörténeti tanulmánykötetében. Pedig bizonyos értelemben éppen ennek kialakulásáról, tündökléséről és felbomlásáról szól ez a figyelemreméltó könyv. ...2016.06.15.

A Létünk 2016/1-es számáról

A Létünk legújabb, 2016/1-es számát lapozgatva az olvasó számos figyelemreméltó szövegre bukkanhat. A legérdekesebb rész talán a közel két éve elhunyt költővel, Gulyás Józseffel (1937-2014) foglalkozó blokk. Gulyás József nem tartozik az ismertebb vajdasági alkotók közé, pedig életműve több figyelmet érdemelne. ...2016.06.11.

Philobiblon – “Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár

Bence Erika “Virtuális irodalomtörténet” című kötetéről

Abstract: The papers in this volume introduce us to the possibilities of referential reading of 19th and 20th century and contemporary texts, giving a new interpretation of Hungarian classical works or analysing older and new works of the Vojvodinian Hungarian Literature. ...2016.06.10.

Módszertani Közlöny – MTTK Szabadka

A Létünk 2015/4. száma

Örvendetes tény, hogy a Létünk az utóbbi időben nem mereven vett tematikus számokkal (is) jelentkezik. Ilyen szám a múlt év utolsó száma is. Annyiban tematikus, hogy a Létünk „Digitális kor – cyber nemzedékek – oktatási és neveléstudományi kérdések” elnevezésű internetes konferenciáján elhangzott előadásokból ad válogatást, ...2016.04.13.

Létünk konferencia 2015.

Hitelesíti-e belső énünket a külső én? A 21. század egyénképének rétegződése

 

„Mikor a belső ént nem hitelesíti a külső, mert nincs földrajzi kötődése, nincs térbeli közösségi megerősítése, elvész az értékmező, melyben az egyén tagja lehet a globális társadalomnak.”

Fukuyama

A Létünk 2015 tavaszán megtartott internetes konferencia összegző kulcsszava a digitális kor. ...2016.03.27.

A Létünk 2015. évi különszámáról a Múzsaidézőben

Szerbia és az Európai Unió. Magyar nyelvű jogi-tudományos tanácskozás a csatlakozás jogi és nyelvi aspektusairól. Magyar Nemzeti Tanács, Palics, 2015. június 5–6. Szerkesztette: Bence Erika.

A kisebbségi kérdésnek szentelt Létünk 2015. évi különszám cikkei több aspektusból járják körül a kisebbségvédelem és a kisebbségi jogok témáját. A cikkekben tárgyalt témák, normák, folyamatok és dokumentumok aktualitását Szerbia folyamatban lévő EU-csatlakozása adja, melyben eldől a vajdasági magyar autonómia kérdése is. ...2016.03.14.

Interjú Roginer Oszkárral

Roginer Oszkár. Aki volt már punk, aki fesztiválokon rendőrökkel fényképezkedik, volt villamossági szakközépiskolás, most pedig egy szemüveggel az orrán kutat, doktorizik, tanul, könyvet ír, ...2016.03.08.

Pécsett jelent meg Bence Erika és Németh Ferenc tanulmánykötete angol nyelven  

A 21. századi irodalomtudományi diskurzus természetszerűleg számolja fel a nemzeti irodalmak határait és figyel a mindenkori nemzetközi mozgásokra. A multikulturális és interdiszciplináris összetevő a vajdasági kutatásokat is jellemzi. Manapság már számos hagyományos és virtuális konferenciát rendeznek a Kárpát-medencében is idegen nyelveken, amelyeknek célja a térségben kutató szakemberek eredményeinek nemzetközivé tétele és a sikeresebb információcsere. ...2016.03.03.

Gulyás József összegyűjtött versei II. kötetéről

Gulyás József összegyűjtött verseinek második kötete (hozzávetőlegesen) nyolc év, tehát alig több mint fél évtized költői „termését” foglalja magában; több mint négyszáz oldalt jelent mégis – a versalkotás/olvasás vallomásossága és szubjektív élményvilága formálta – nem okvetlenül logikus – alakulásrendben. Hogy miért épp ez az 1966-tól 1972-ig terjedő szakasz és ez a 425 oldalnyi vers állt össze kötetté? ...2016.02.14.

Gulyás József összegyűjtött versei II.

Gulyás József (1937–2014) vajdasági író, ma, azaz február 14-én lenne 79 éves. Nagy és értékes költői opust hagyott maga után. Visszaemlékezései, naplói, novellisztikája és önéletírása a 20. század második felének kor- és kórtörténete, az adott időszakban érvényesülő kultúrpolitika maróan éles kritikája. ...2016.02.13.

Gulyás József összegyűjtött versei II.

A 2014-ben elhunyt Gulyás József február 14-én, vasárnap lenne 79 éves. A szabadkai Életjel kiadó az Életjel Könyvek 164. köteteként a napokban jelentette meg a Gulyás József összegyűjtött versei II. című kötetet, amelybe bekerültek az 1966 és 1969 között írt versek, ...2016.02.04.

Létünk Könyvek III.-IV.

A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete kiadásában látott napvilágot a 2014-ben indult Létünk Könyvek sorozat harmadik és negyedik kötete. Két fiatal kutató, doktorjelölt, a folyóirat állandó munkatársai kaptak lehetőséget, hogy kutatásaikat önálló kötetben is bemutathassák. ...2016.02.03.

A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete kiadásában látott napvilágot a 2014-ben indult Létünk Könyvek sorozat harmadik és negyedik kötete. Két fiatal kutató, doktorjelölt, a folyóirat állandó munkatársai kaptak lehetőséget, hogy kutatásaikat önálló kötetben is bemutathassák.

Gruber Enikő Történelem, kultúra, szellem című könyve művelődéstörténeti tanulmányokat tartalmaz. ...2016.01.30.

Létünk Könyvek III.-IV.

A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete kiadásában látott napvilágot a 2014-ben indult Létünk Könyvek sorozat harmadik és negyedik kötete.

Gruber Enikő Történelem, kultúra, szellem című könyve művelődéstörténeti tanulmányokat tartalmaz. ...2015.11.15.

Interjú

A Létünk társadalomtudományi folyóirat 2012-ben újraindított konferenciasorozatának 2015. évi rendezvényére október 30-án és 31-én került sor Digitális kor – „cyber nemzedékek” – oktatási és neveléstudományi kérdések címmel. ...2015.10.19.

A LÉTÜNK VIRTUÁLIS KONFERENCIÁJA – 2015

DIGITÁLIS KOR – „CYBER NEMZEDÉKEK” – OKTATÁSI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KÉRDÉSEK Forum Könyvkiadó Intézet -- Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar -- Vajdasági Magyar Doktoranduszok Szövetsége   Programbizottság: ...2015.09.29.

A Létünk folyóirat 2015-ös évi konferenciája.

A Létünk 2012-ben újraindított konferenciasorozata a kor oktatási és neveléstudományi problémáinak vizsgálatával – az új kihívásoknak megfelelően – ún. internetes konferencia keretében folytatódik 2015-ben. ...2015.09.23.

A Létünk folyóirat 2015-ös évi konferenciája.

A Létünk 2012-ben újraindított konferenciasorozata a kor oktatási és neveléstudományi problémáinak vizsgálatával – az új kihívásoknak megfelelően – ún. internetes konferencia keretében folytatódik 2015-ben. ...2015.09.22.

A Létünk folyóirat 2015-ös évi konferenciája.

A Létünk 2012-ben újraindított konferenciasorozata a kor oktatási és neveléstudományi problémáinak vizsgálatával – az új kihívásoknak megfelelően – ún. internetes konferencia keretében folytatódik 2015-ben. ...2015.09.21.

A Létünk folyóirat 2015-ös évi konferenciája.

A Létünk 2012-ben újraindított konferenciasorozata a kor oktatási és neveléstudományi problémáinak vizsgálatával – az új kihívásoknak megfelelően – ún. internetes konferencia keretében folytatódik 2015-ben. ...2015.08.14.

A Kónya Sándor Nézzünk égre! című könyvének kúlai bemutatóján készült hangfölvétel az Újvidéki Rádió műsorában.

A Kónya Sándor Nézzünk égre! című könyvének kúlai bemutatóján készült hangfölvétel vágott változata 2015.08.14-én hangzott el az Újvidéki Rádió Metszetek című művelődési műsorában, 45 perces terjedelemben. ...2015.07.18.

A Létünk folyóirat és szakmai műhely megmaradása fölött érzett öröm és megelégedettség íratja velem ezeket az ajánló sorokat.

A napokban került ki a nyomdából a lap ez évi második száma, amely közel 200 oldalon ismét figyelemre méltó, igényes tartalommal képviseli a magyar nyelvű tudományosságot a Vajdaságban. ...2015.07.15.

A Létünk Könyvek sorozata 2015-ben két új kiadvánnyal gazdagodik, két fiatal kutató, Gruber Enikő és Roginer Oszkár első önálló tanulmánykötetei jelennek meg a Létünk folyóirat, valamint a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete kiadásában. Az alkotók fontos vajdasági témákkal foglalkoznak, új szempontokkal, megközelítésmódokkal gazdagítva a vajdasági magyar tudományos diskurzust.

Gruber Enikő Társadalom, kultúra, szellem című kézirata művelődéstörténeti tanulmányokból áll össze, ...2015.07.10.

Interjú Kónya Sándorral

Kónya Sándor Vajdaság egyik ismert  néprajzkutatója és dalszerzője. A vallásos népnekeket gyűjti és dolgozza fel. Van egy gitárja, amelyet magával visz a könyvbemutatóira is. A vallásos népénekeket és a megzenésített verseket is ezen adja elő. ...2015.07.03.

Kónya Sándor, a Létünk Könyvek első darabjaként napvilágot látott Nézzünk égre! című tanulmánykötet szerzője rendelkezésünkre bocsátotta az általa megzenésített Gulyás József-költeményeket.

Kónya Sándor, a Létünk Könyvek első darabjaként napvilágot látott Nézzünk égre! ...2015.06.23.

A június huszadikai Múzeumok éjszakájának egyik érdekes kezdeményezése volt az Iparművészeti Múzeumban megtartott Folyóiratok és magazinok éjszakája, amelyen több mint száz lap szerkesztőivel és szerzőivel találkozhattak a látogatók, akik délután kettő órától kezdve folyamatosan érkeztek a helyszínre.

Az első alkalommal megrendezett eseményen több vajdasági folyóirat is képviseltette magát, bemutatkozva a fővárosi közönség előtt. ...2015.06.21.

A budapesti Iparművészeti Múzeum idén, 2015. június 20-án, a Múzeumok Éjszakájakeretein belül új rendezvénnyel gazdagította programját.

A kiállítások (tárlatok és termékvásár) mellett első alkalommal került sor a Folyóiratok és magazinok éjszakája című rendezvényre. ...2015.06.21.

A budapesti Iparművészeti Múzeum idén, 2015. június 20-án, a Múzeumok Éjszakájakeretein belül új rendezvénnyel gazdagította programját.

A kiállítások (tárlatok és termékvásár) mellett első alkalommal került sor a Folyóiratok és magazinok éjszakája című rendezvényre. ...2015.06.20.

Az este Újvidéken bemutatták a Kozma József első világháborús önkéntes katona följegyzéseiből készült Pedig én katona akartam lenni című kötetet. ...2015.05.26.

A kúlai Népkör a KÉK rendezvényén látta vendégül május 21-én este Kónya Sándor néprajzkutatót, dalszerzőt, előadót.

A szerző Nézzünk égre! című, a Létünk Könyvek sorozat első darabjaként a Forum Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott könyvét dr. Bence Erika egyetemi tanár, a Létünk főszerkesztője méltatta. A beszélgetést Brenner János, a kötet szerkesztője vezette. ...2015.05.24.

A kúlai Népkör a KÉK rendezvényén látta vendégül  csütörtök este Kónya Sándor néprajzkutatót, dalszerzőt, előadót.

A szerző Nézzünk égre! című, a Létünk Könyvek sorozat első darabjaként  a Forum Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott könyvét dr. Bence Erika egyetemi tanár, a Létünk főszerkesztője méltatta. ...2015.05.22.

Az Orbán-napok keretében a palicsi könyvtárban bemutatták Danyi Magdolna és Gulyás József összegyűjtött verseinek köteteit – Török Istvánék Palics árnyai címmel nyitottak képzőművészeti kiállítást ugyanitt

Az Orbán-napok nyitórendezvényeként kettős könyvbemutató volt szerdán délután a palicsi könyvtárban: Danyi Magdolnának ...2015.05.15.

K. József visszaemlékezései a Nagy Háborúra 1914–1918.

A Forum Kiadó gondozásában megjelent a Létünk könyvek sorozat második kötete: „Pedig én katona akartam lenni” K. József temerini születésű újvidéki asztalos első világháborúról írt visszaemlékezésének teljes, gondozott szövegét tartalmazza.

A kiadó a könyvet naplóként határozza meg, bár műfaját tekintve közelebb áll az emlékirathoz. ...2015.04.15.

Létünk, 2015/1

Örvendetes tény, hogy a mai fokozottan nehéz gazdasági helyzet ellenére, amikor is nagy múltú, tekintélyes tudományos és kulturális fórumok szűnnek meg Magyarországon, folytatódik a Létünk folyóirat 1971 óta tartó sikertörténete, melynek során mára a lap a Vajdaság egyik vezető szellemi orgánumává vált.

A tisztelt olvasó immár a 2015. évi első számot tarthatja kezében, mely sokak áldozatos munkájának köszönhető. ...2015.03.14.

Az Acta Philologica 2014/1-es, Discourse, Translation and Intercultural Transfer című számáról

Vajdasági résztvevői is voltak a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai Gazdasági és Humán Tudományok Kara angol nyelvű internetes konferenciájának 2014 áprilisában.

A tanácskozás címe: Discourse, Translation and Intercultural[1]

Transfer Az angol nyelvű címek magyar nyelvű fordításai a cikk szerzőjétől származnak (Diskurzus, fordítás és interkulturális transzfer) volt. ...2015.02.21.

Milyen következményekkel jár a szellemi műhelyekként is szolgáló kiadványaink léte szempontjából az anyaországi támogatások drasztikus csökkenése és az itthoni takarékossági program?

Folyóirataink helyzete eddig sem volt rózsás, most pedig nagy érvágást jelent számukra, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás Kollégiuma a közelmúltban kevesebb pénzt tudott kiosztani, tehát a vajdasági pályázók is kisebb összeget kaptak, illetve van olyan folyóiratunk is, amely támogatás nélkül maradt.

Az előállt helyzetről, a jövőről beszélgettünk az érintettekkel. ...2015.02.19.

Könyvbemutató Temerinben és Egyházaskéren

A címet K. József és Kónya Sándor könyveinek címéből raktam össze.

Ennek a két könyvnek a bemutatóján voltam január végén Temerinben és Egyházaskéren. ...2015.02.14.

Létünk konferencia, 2014

A Létünk 2014/4-es számában A természettudományok időszerű kérdései és diskurzusai címmel a Forum Ház dísztermében 2014. október 25-én a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, a Forum Könyvkiadó Intézet és a Létünk folyóirat közös szervezésében megrendezett nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozáson elhangzott előadásokból készült tanulmányok olvashatók. ...2015.02.09.

Kónya Sándor: Nézzünk égre! című kötetét mutatták be Egyházaskéren

Az újvidéki Forum Könyvkiadó és az egyházaskéri mezőgazdasági termelők Verbicai tavaszi fokhagyma elnevezésű egyesületének közös szervezésében bemutatták Kónya Sándor csókai folklorista legújabb kötetét az egyházaskéri közösségi ház, valamikori ifjúsági otthon épületében.

A Forum képviseletében Brenner János, a tanulmánykötet szerkesztője, Bence Erika pedig mint sorozatszerkesztő jelent meg. ...2015.02.09.

József Attila Általános Iskola – Kupuszina / Bácskertes

A címet K. József és Kónya Sándor könyveinek címéből raktam össze.

Ennek a két könyvnek a bemutatóján voltam január végén Temerinben és Egyházaskéren. Két remek könyvbemutatón vehettem részt: Temerinben K. József „Pedig katona akartam lenni” című emléknaplóját (regényét, visszaemlékezését) mutatták be, ...2015.02.06.

A Létünk Könyvek 1-2 bemutatója Temerinben és Egyházaskéren

2014 folyamán látott napvilágot a Létünk folyóirat könyvsorozatának első két darabja, Kónya Sándor Nézzünk égre! című, vallásos népénekekről szóló kötete, illetve K. József „Pedig én katona akartam lenni” című első világháborús naplója.

Az első a Forum Könnyvkiadó gondozásában látott napvilágot, míg az utóbbi kiadásában részt vállalt a Temerini Múzeumbarátok Egyesülete is. ...2015.02.03.

Kónya Sándor Nézzünk égre! című kötetét mutatták be Egyházaskéren

Kónya Sándor csókai folklorista Nézzünk égre! című, legújabb kötetét mutatták be az év első hónapjának végén az egyházaskéri közösségi házban, azaz a valamikori ifjúsági otthon épületében az újvidéki Forum Könyvkiadó és az egyházaskéri mezőgazdasági termelők Verbicai Tavaszi Fokhagyma elnevezésű egyesületének közös szervezésében.

A kötetet megjelentető Forum Könyvkiadó Könyvbusza is a településre látogatott a Magyar Nemzeti Tanács ...2015.01.31.

Bemutatták a temerini K. József első világháborús kézirata nyomán készült könyvet

Az első világháború harctéri eseményeit megörökítő, temerini születésű, Újvidéken élő bútorasztalos, K. József kézirata nyomán készült kiadványt mutatták be tegnap este a temerini Lukijan Mušicki Művelődési és Tájékoztatási Központ képtárában. Írásait visszaemlékezésnek tekinthetjük, naplójellege van, hiszen az 1940-es évek elején megírja, hogy napról napra hogyan történtek az események.

A megjelenteket Csorba Béla köszöntötte, aki Ökrész Károllyal együtt rendbe tette az emlékiratot, bevezetőt és jegyzetet írt hozzá. ...2015.01.31.

Valójában a Létünk 2014-es hatodik száma – ha a különszámot is beleszámoljuk múlt évi „termésébe”. A szám természetesen online is elérhető és letölthető. A virtuális szekcióban túlnyomórészt a társadalomtudományok interdiszciplináris kapcsolatait taglalják a szerzők. A kötet

Lurcza Zsuzsanna (MTA,ELTE) tanulmányával kezdődik, melynek címe: ...2015.01.26.

Bemutatták a temerini K. József első világháborús kézirata nyomán készült könyvet

„Pedig én katona akartam lenni” – K. József visszaemlékezései a Nagy Háborúra 1914-1918

Január 30-án, pénteken este hat órai kezdettel egy, az olvasók számára feltételezhetően rendkívül érdekes könyvet fognak bemutatni a temerini Lukijan Mušicki Művelődési Központ képtárában. ...2014.12.28.

Mint ismeretes, a Létünk tavalyi különszámát teljes egészében a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, illetve az MNT Nyelv – állam – jog című tanácskozásának anyaga töltötte ki.

A Területi és nem területi autonómia elnevezésű tudományos konferenciának tükre a Létünk társadalomtudományi folyóirat 2014. ...2014.12.27.

K. József visszaemlékezései a Nagy Háborúra (1914–1918), Forum Könyvkiadó, Újvidék – Temerini Múzeumbarátok Egyesülete, Temerin, Létünk Könyvek 2

A Létünk 2010-ben három folytatásban tette közzé K. József (1897–1969) emlékiratainak a folyóirat részére – Csorba Béla és Ökrész Károly által – rendelkezésre bocsátott részleteit.

A szemelvényekhez – miként most a teljes szöveganyaghoz – ugyancsak ők fűztek jegyzeteket, ...2014.12.24.

A Nézzünk égre! zentai bemutatója

A Zentai Alkotóházban kis számú, de érdeklődő közönség előtt került sor a minap Kónya Sándor Nézzünk égre! című, a vajdasági népénekekkel foglalkozó írásait tartalmazó kötetének bemutatójára.

A könyv egyúttal a Létünk folyóirat idén indított könyvsorozatának első darabja. Az estet hangulatossá a Pannónia férfikórus tette, amelynek tagjai karácsonyi énekeket adtak elő. ...2014.11.24.

Kilátó melléklet

Nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozás került megrendezésre A természettudományok időszerű kérdései és diskurzusai címmel a Forum Ház dísztermében október 25-én a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, a Forum Könyvkiadó Intézet és a Létünk folyóirat közös szervezésében.

A Létünk folyóirat néhány évvel ezelőtt újraindított konferenciasorozatának ez volt az első természettudományoknak szentelt tanácskozása. ...2014.10.29.

Létünk folyóirat 2014/3.

A Létünk 2014. harmadik számában minden témakörben találhatunk érdekes kutatásokat, tanulmányokat, ahogyan azt a folyóirat jellegéből adódóan olvasói már megszokhatták.

A társadalom, kultúra és a különféle tudományok iránt érdeklődők is szemezgethetnek, s találhatnak érdeklődésüknek megfelelő írásokat. ...2014.10.27.

Köz-Gazdaság – (Tudományos füzetek)

Létünk a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara Köz-Gazdaság (Tudományos füzetek) folyóiratában, 2014/3., 170. oldal ...

2014.10.23.

A Létünk folyóirat 2014-es évi tudományos tanácskozása

A Létünk folyóirat október 25-én megrendezésre kerülő tudományos tanácskozása domináns kérdéskörét a természettudományok ágazatai és területei, ezeknek időszerű diskurzusai jelentik, de a humán tudományok részéről érkező reflexiók és hozzászólások is elhangzanak, bemutatásra kerülnek.

A tanácskozás nemzetközi hatókörű és interdiszciplináris jellegű. ...2014.10.22.

A Létünk folyóirat 2014-es évi tudományos tanácskozása

A Létünk folyóirat október 25-én megrendezésre kerülő tudományos tanácskozása domináns kérdéskörét a természettudományok ágazatai és területei, ezeknek időszerű diskurzusai jelentik, de a humán tudományok részéről érkező reflexiók és hozzászólások is elhangzanak, bemutatásra kerülnek.

A tanácskozás nemzetközi hatókörű és interdiszciplináris jellegű. ...2014.10.20.

A Létünk folyóirat, a Forum Könyvkiadó Intézet és a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar A természettudományok időszerű kérdései és diskurzusai címmel tudományos tanácskozást szervez október 25-én a Forum Ház tanácstermében (Vojvode Mišić utca 1/IV) Újvidéken.

A tanácskozás 8.30-kor veszi kezdetét dr. Lepeš Josip, Virág Gábor és dr. Bence Erika köszöntőjével. ...2014.09.22.

Kónya Sándor: Nézzünk égre! Írások a vajdasági népénekekről. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2014 (Létünk Könyvek 1.)

Kónya Sándor Nézzünk égre! című könyve vallásos népi énekek gyűjteménye.

Vajdaság több településéről származik a gyűjtött anyag, mondhatni feltérképezi Bánátot és Bácskát is: Csóka, Topolya, Királyhalom, Kishegyes, Feketetó, Nagybecskerek, Nagykikinda, Szaján, Homokrév, Tiszaszentmiklós. ...2014.08.06.

Bence Erika – Szilágyi Mária–Aница Туфегџић: Заборављено наслеђе – Elfeledett örökség – Vergessenes Erbe. Факултет техничких наука. Универзитет у Новом Саду, 2014

Mind a főcím(ek), mind az alcím(ek) (Градитељско наслеђе имања Жембољ породице Чеконић – A Csekonics család zsombolyai uradalmának épített öröksége – Der Bauerbe des Csekonics-Gutes in Hatzfeld), ...2014.08.06.

A község napi rendezvénysorozat keretében, a Létünk Könyvek sorozatnyitó kiadványaként mutatták be Csókán Kónya Sándor Nézzünk égre! című tanulmánykötetét.

A rendezvénnyel egyúttal a vajdasági magyar irodalom napja előtt is tisztelegtek, amelyet július 27-én ünneplünk. ...2014.08.05.

A Létünk idei tanácskozása a természettudományok időszerű kérdéseit veti fel – Felhívás a virtuális és a poszterszekcióban való részvételre

A Létünk folyóirat és a Forum Könyvkiadó Intézet – saját újraalkotott hagyományának megfelelően – 2014-ben is megrendezi nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozását, amelynek címe idén A természettudományos diszciplínák aktuális kérdései és diskurzusai.

A tanácskozás mögött minisztériumilag regisztrált tudományos intézményként a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar áll. ...2014.07.29.

A Létünk Könyvek első kötetének bemutatója Csókán

A Csóka-napi ünnepségsorozat keretében, a helyi Művelődési és Oktatási Központ előcsarnokában került sor július 24-én Kónya Sándor Nézzünk égre! című, a vajdasági magyar vallásos népénekekről szóló tanulmánykötetének bemutatójára.

A könyv a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában látott napvilágot, s egyúttal a most indított Létünk Könyvek sorozat nyitó darabja. ...2014.07.03.

Írások a vajdasági népénekekről

A Létünk folyóirat több mint négy évtizedes történetéből nem hiányzik a tudományos diskurzusok kiszélesítésének különböző formájú kezdeményezése, beleértve a szélesebb befogadóközönség érdeklődésére hagyatkozó tematikus számok és különnyomatok megjelentetését is.

A negyedéves folyóirat által támogatott tudományos kutatások és ezek eredményeinek bemutatása gazdagodott 2014-ben ...2014.07.01.

A Létünk Könyvek első köteteként jelent meg Kónya Sándor vajdasági népénekekről szóló tanulmánykötete

A Létünk folyóirat több mint négy évtizedes történetéből nem hiányzik a tudományos diskurzusok kiszélesítésének különböző formájú kezdeményezése, beleértve a szélesebb befogadóközönség érdeklődésére hagyatkozó tematikus számok és különnyomatok megjelentetését is. ...2014.06.28.

Két napló jelent meg – a maga nemében mindkettő a különlegesség erejével hat – a Létünk idei második számában, amelynek Elmélet – történet – kísérlet rovatában az említett naplószövegek mellett a történelem több korszakával, e korszakok történetével és elméletével (pl. miért léteznek háborúk?) foglalkozó tanulmányok, esszék is megjelentek.

Az egyik napló szerzője egy első világháborúban részvevő katona, Frei Antal, aki egy naptár rovataiba írta bele feljegyzéseit, ...2014.06.11.

A június 12-étől 16-áig megrendezésre kerülő 85. Ünnepi Könyvhétre jelent meg a Forum Könyvkiadó gondozásában Kónya Sándor Nézzünk égre! című, a vajdasági népénekekről szóló tanulmányait és összegyűjtött szövegeit tartalmazó kötete, amely egyúttal a Létünk Könyvek induló sorozatának első darabja.

A sorozatszerkesztő, Bence Erika „jövőalkotó hagyományértés”-nek nevezi a vallásos népénekek kutatását: ...2014.05.17.

A társadalmi, tudományos és kulturális folyóirat 2014/1-es számának négy rovatában tanulmányokat olvashatunk a jog, az irodalomelmélet és -történet, a kutatástörténet, a filozófia, a pedagógia, a történelem és az építészet területeiről. Az ötödik rovatban pedig könyvismertetőket, kritikákat és egy konferenciabeszámolót.

A szóban forgó szám melléklettel jelent meg, melyben a Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács ...2014.04.11.

VÁRAD – Széljegyzetek Németh Ferenc könyvéhez

A húszas évek vége Ady-ellenes támadásai, s főleg a fiatal „konzervatívok” Adyval kapcsolatos megnyilatkozásai kapcsán írta A Holnap Társaság szerb tagja, Todor Manojlovic egyik korabeli cikkében: „…Magyarországon még mindig nem érzik át teljesen, hogy mit és kit bírnak Adyban. […]

Fájdalom, úgy látszik, hogy itt is egészen más, nem irodalmi és esztétikai motívumok a mérvadók. ...2014.04.04.

A nyelvi jelek mögött láttatni a kor emberét, a megélt lét valóságát Nyelvtörténeti vizsgálódásainak legjavát adta közre kötetbe foglalva Rajsli Ilona egyetemi tanár, amelyben egyrészt megcsillogtatja sokéves szakmai érdeklődésének sokszínűségét, másrészt rávilágít a diakrónia sokarcúságára, s betekintést enged a nyelvtörténeti elemzés belső köreibe, működési mechanizmusaiba is.[…]

Egy izgalmas világba kalauzol bennünket: visszavezet a magyar nyelvtörténet századainak emlékeihez, azok nyelvi, ...2014.02.04.

A Létünk folyóirat 2013. évi virtuális száma a Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban mentori-doktoranduszi konferencia – virtuális szekció címmel jelent meg. Ebben a folyóiratszámban a 2013. október 1-jén megtartott virtuális konferencia anyagát olvashatjuk.

Ahogyan azt már korábban is megszokhattuk, a folyóiratot a sokszínűség és az interdiszciplinaritás jellemzi. ...2014.02.04.

A Létünk folyóirat legutóbbi száma a 2013 októberében megtartott Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban címet viselő konferencia anyagát tartalmazza: a tanácskozás bevezető előadásának szövegét, az egyes szekciók munkájának összefoglalását, valamint tizennégy változatos tematikájú, de a központi kérdéskörhöz szorosan kapcsolódó tanulmányt.

A számhoz csatolt CD-mellékleten a konferencia virtuális szekciójának az anyaga kapott helyet. ...2014.01.14.

A Létünk társadalomtudományi-kulturális folyóirat korábban évi hat számmal jelentkezett.

Negyedéves folyóirattá a múlt század utolsó évtizedének háborús és nincstelen körülményei között vált. 2013-ban, ha régi megjelenési formáját nem is sikerült a szó klasszikus értelmében visszaállítani, de a folyóirat kiadója, a Forum Könyvkiadó Intézet és szerkesztősége – a szó pozitív értelmében – köztes megoldást talált arra, hogy régi formáját visszanyerhesse. ...2014.01.12.

VAJDASÁG MA

A Létünk társadalomtudományi–kulturális folyóirat egészen a 2000-es évek eléjéig évi hat számmal jelentkezett. Negyedéves folyóirattá a múlt század utolsó évtizedének háborús és nincstelen körülményei között vált. 2013-ban, ha régi megjelenési formáját nem is sikerült a szó klasszikus értelmében visszaállítani, de a folyóirat kiadója, a Forum Könyvkiadó Intézet és szerkesztősége megoldást talált arra, hogy régi formáját bizonyos értelemben visszanyerhesse.

A Létünknek 2013-ban ugyanis négy rendes száma mellett egy – a Tartományi Oktatási, ...2013.11.30.

MAGYAR SZÓ – Nyelv –állam – jog. A Létünk különszáma, 2013

A nyelv az ember lényegi sajátossága (Andrássy 11. ...2013.11.06.

MAGYAR SZÓ

Kilencedszer került sor díjkiosztóra a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács hagyományosan minden évben megünnepli a magyar tudományok napját. Kedden a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kilencedik alkalommal került sor díjkiosztóra a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében. ...2013.10.28.

MAGYAR SZÓ

Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban címmel tartottak szombaton mentori-doktoranduszi konferenciát a Forum Ház tanácstermében.

A folyóirat és a Forum Könyvkiadó Intézet szervezésében megrendezett előadássorozat keretében tizenhárom értekezés hangzott el. ...2013.10.27.

VAJDASÁG MA

Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban címmel rendezett nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozást a Létünk folyóirat és a Forum Könyvkiadó Intézet tegnap Újvidéken.

Miként dr. ...
2013.10.18.

VAJDASÁG MA

Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban címmel mentori-doktoranduszi tudományos konferenciát szervez a Létünk társadalomtudományi folyóirat és a Forum Könyvkiadó Intézet Újvidéken október 26-án, szombaton a Forum-ház IV. emeleti üléstermében.

A program 9 órakor kezdődik Virág Gábornak, a Forum Könyvkiadó igazgatójának és dr. ...2013.10.16.

VMMI

A társadalom, tudomány és kultúra köréből ismét sokrétű tájékoztatást kapunk a Létünk folyóirat idei harmadik számából.

A folyóirat hagyományához híven tág teret biztosít a természet- és társadalomtudományi írások, kutatások és eredmények bemutatására.

 

A folyóirat sokszínűsége már az első tanulmányból kitűnik. ...2013.10.14.

VAJDASÁG MA

A Létünk folyóirat idei tudományos tanácskozására október 26-án kerül sor a Forum Ház negyedik emeleti tanácstermében Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban címmel.

Bence Erika a konferenciára való felhívásban részletezi, hogy a megrendezésre kerülő tanácskozáson felkért előadók vesznek részt: plenáris és szekció-előadásokra kerül sor. ...2013.10.14.

MAGYAR SZÓ

Összeállt a Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban című tudományos tanácskozás programja, melyet a Létünk folyóirat a Forum Könyvkiadó Intézettel közösen szervez.

Az október 26-án az újvidéki Magyar Szó negyedik emeleti tanácstermében megrendezésre kerülő tanácskozást megelőzően a folyóirat honlapján már megnyílt a tudományos diskurzus egy viszonylag új formája, az ún. ...2013.10.07.

MAGYAR SZÓ

A Létünk folyóirat 2013/3-as számáról

A Létünk folyóirat idei harmadik száma huszonegy változatos tematikájú írást tartalmaz a társadalom, a tudomány és a kultúra témaköréből, melyek izgalmas és hasznos olvasmánynak bizonyulhatnak, s sokszínűségükkel széles olvasóréteg érdeklődését kielégíthetik.

Az Elmélet–történet–kísérlet című fejezet a Kiss Ernő-Kiss Ferenc szerzőpáros tollából származó A termodinamika előfutára a közgazdaságtanban – Kosta Stojanović című tanulmányt foglalja magában. ...2013.09.18.

VMMI

A Létünk október 26-án konferenciát tart, amelyen felkért előadók vesznek részt, ám a Létünk feltételeket teremt egy tágabb hatókörű diskurzus kialakulásához is, ezért saját honlapján virtuális szekciót nyit, ahol a témában érdekelt tudósok, kutatók, tanárok, doktoranduszok és egyetemi hallgatók is hozzászólhatnak a konferencia főtémájához, kifejthetik véleményüket az aktuális európai és hazai felsőoktatási szerveződésekről, bemutathatják saját kutatásaikat és értekezéseiket.

A következőkben a konferencia hivatalos felhívását közöljük.

A XXI. ...2013.09.14.

MAGYAR SZÓ

Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban címmel mentori-doktoranduszi konferenciát szervez a Létünk folyóirat

Az újvidéki Létünk folyóirat az elmúlt év őszén igen sikeres nemzetközi hatókörű társadalom-, kultúratudományi és kulturális antropológiai jellegű tudományos tanácskozást szervezett, amelyen a jelölt tudományterületek európai és regionális kérdéseit mérték fel és mutatták be az előadók; a hazai egyetemek és tudományos intézmények tudósai mellett magyarországi, romániai és olaszországi egyetemi tanárok.

A folyóirat nemrégiben közzé tette idei konferencia-felhívását Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban címmel. ...2013.07.01.

MAGYAR SZÓ

Létünk 2013/3.

A Létünk folyóirat idei második száma is a társadalom, a tudomány és a kultúra köréből tár olvasói elé színvonalas és – nem mellékesen – érdekes írásokat.

A folyóiratot mindig is a sokszínűség jellemezte, s e „jó szokását” ebben a számban is megtartotta.

Amint az olvasó fellapozza e számot, azonnal egy izgalmas témával kerül szembe. ...2013.06.13.

MAGYAR SZÓ

Szenttamáson és Óbecsén járt a Forum könyvbusza – A Gion-fordításkötet és a Létünk folyóirat bemutatója

Nagy érdeklődés előzte meg a Forum könyvbuszának érkezését a szenttamási Gion Nándor Emlékházba.

A jelenlevő nagyszámú gyermek- és felnőtt közönség kíváncsian forgatta a vajdasági magyar könyvkiadók legújabb kiadványait. ...2013.06.12.

VAJDASÁG MA

A Létünk és a „Keglovics utca” bemutatója Szenttamáson és Óbecsén

A Forum Könyvkiadó Intézet könyvbusz programja keretében mutatták be kedden este két helyszínen, Szenttamáson a Gion Nándor Emlékházban, illetve Óbecsén a Than Emlékház szervezésében a Létünk tudományos folyóirat aktuális számait, illetve a kiadó gondozásában napvilágot látott Priče iz Keglovićeve ulice című Gion-fordításkötetet.

 

A Forum Könyvkiadó Intézet könyvbusz programja keretében mutatták be kedden este két helyszínen, Szenttamáson a Gion Nándor Emlékházban, illetve Óbecsén a Than Emlékház szervezésében a Létünk tudományos folyóirat aktuális számait, illetve a kiadó gondozásában napvilágot látott Priče iz Keglovićeve ulice című Gion-fordításkötetet.

A tudományok széles skálája iránt nyitott és a többnyelvűséget is felvállaló folyóirat, valamint a Gion Nándor szerb nyelvre átültetett novelláit tartalmazó kötet mindkét helyszínben a legalkalmasabb környezetre talált az olvasóval és a befogadóval való közvetlen párbeszédhez, hiszen a Gion-ház az író kultuszának legfontosabb teremtő helye, másrészt éppúgy kulturális többszínűségre törekszik, miként az óbecsei Than Emlékház. ...2013.06.11.

A Magyar Nemzeti Tanács vonatkozó bizottságával történő együttműködés révén, előreláthatólag augusztus végén jelenik meg a Létünk különszáma, amelyet teljes egészében a Nyelv – állam – jog című tanácskozás anyaga tölt majd ki.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács 2013-ban is megszervezi jogi-nyelvhasználati tanácskozását, mely idén a NYELV – ÁLLAM – JOG címet viseli. ...2013.06.03.

MAGYAR SZÓ

Negyvenéves lett a Létünk folyóirat 2011-be

Jubileumi kiadványa rámutatott az útra, melyet bejárt ennyi idő alatt a társadalom, a tudomány és a kultúra körében. Ami viszont állandó: az a sokszínűsége. ...2011.12.29.

MAGYAR SZÓ

Negyvenéves a Létünk folyóirat – Bence Erika főszerkesztő: A folyóiratnak mindig volt értékes, maradandó és tudományos diskurzusa, akik felülemelkedtek az egyes korszakok kötelező szólamain, párthű dilettantizmusán, divatos közhelyein, s fogékonyak voltak az új, az időszerű és a haladó társadalmi mozgások és tudományos alakulások iránt.
Nagy Magdolna

LETJEINK
(Dávid Csilla illusztrációja)

 

Negyvenéves a Létünk, az újvidéki Forum Könyvkiadó társadalmi, tudományos és kulturális folyóirata. ...