A természettudományok időszerű kérdései és diskurzusai
Sajtóviszhang
2014.10.20.

A Létünk folyóirat, a Forum Könyvkiadó Intézet és a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar A természettudományok időszerű kérdései és diskurzusai címmel tudományos tanácskozást szervez október 25-én a Forum Ház tanácstermében (Vojvode Mišić utca 1/IV) Újvidéken.

A tanácskozás 8.30-kor veszi kezdetét dr. Lepeš Josip, Virág Gábor és dr. Bence Erika köszöntőjével. Ezután a plenáris előadások következnek. Elsőként dr. Németh Ferenc adja előAz asztrofizika magyarországi úttörője. Szathmári Ákos (1855–1927) munkásságáról című dolgozatát, majd pedig dr. Mészáros Szécsényi Katalin Koordinációs kémiai kutatásaink legújabb eredményei címmel tartja meg előadását. Ezután vita és szünet következik.  

A szünet után dr. Pósa Mihály moderálásával a szekció-előadások hangzanak el tíz órától. Elsőként dr. Zoran Primorac Az alaptudományok válsága címmel tart előadást, majd dr. Kiss Ernő A hőtan fejlődése és szerepe az egzakt tudományokban című előadását hallhatja a közönség. Dr. Csonka Ákos dolgozatának címe Az amino- és amidocsoportokkal szubsztituált szteroidvegyületek hatása a különböző tumorsejtvonalakon in vitro, Hunyadi Dávid pedig Az ammónium-paravolframát – (NH4)10[H2W12O42]•4H2O – ipari alapanyag alternatív előállításának kifejlesztése címmel írt dolgozatot.  

A vita és az újabb szünet után dr. Lázár Zsolt moderálásával folytatódik a konferencia. A szekció első felszólalója dr. Géczi János lesz, aki Az élettudományok néhány új eredményérőltart előadást. Dr. Czékus Géza Az urbánus környezetek biodiverzitásáról, dr. Molnár József A kemoterápia új lehetőségeiről tart előadást, dr. Szilágyi Imre Miklós dolgozatának címe pedig azAtomiréteg-leválasztás a nanotechnológiában.  

A harmadik szekció moderátora dr. Halupka Rešetar Szabina, első előadója pedig dr. Takács Márta Fuzzy kognitív térképek című munkájával. Ezt követően dr. Pásztor Kicsi Mária tart előadást A nyelvészet matematikája címmel, dr. Bence Erika pedig A Fibonacci-sor az irodalomban. Kontra Ferenc Angyalok regénye című kötete példáján című dolgozatát mondja el. Ezután vita következik, majd a tanácskozás értékelése és a zárszó.  

A poszterszekcióban Lovra Éva A posztmodern hatása a kortárs múzeumépítészetre címmel, Szilágyi Mária pedig A Nagy Háború következményei a Csekonics-uradalomban és annak épületállományában címmel tart előadást.

Forrás: Vajdaság MA