Létünk 2010/2
Archívum
2010.03.30.

2010-2

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
Karikó Sándor: A felelőtlenség kockázata
Tóth I. János: Kockázat és felelősség Hans Jonas munkásságában
Barcsi Tamás: Gondolatok a humán génsebészet kockázatairól
Bertók Rózsa: A legeltetéstől a lelegelt legelőkig (Játékelméleti társadalmi modellek)  

Emlékezet
Szeli István: Száz éve született Hadrovics László  

Perspektíva: A fordítás mint metafora
Márton László: Irány a szépség (Gottfriedről és verses regényéről)
Dumitru Elena: A fordításeljárás (A magyarról románra történő műfordítás problémái)  

Örökség
Silling István: A pestisszentek vajdasági tiszteletéről  

Műhely: Nyelv, irodalom, képzőművészet, filmkultúra
Twerefouné Csajbók Ildikó: A többnyelvű család
Rajsli Ilona: A viselet stílusfunkciói Mikszáth Kálmán novellisztikájában (Tót atyafiak –  A jó palócok)
Csányi Erzsébet: A jeans mint stigma – szövet és szöveg
Roginer Oszkár: Globális, regionális és parciális kontextusok a Kévében
Janovics Mária: Bosnyák Ernő munkássága a Vajdaságban
Boldizsár Anna: Pechán József, a festő és fényképész
Tüskei Vilma: A jelöletlen szóösszetételek és a zéró morféma  

Szemle
Sági Varga Kinga: Az irodalom rövid története II. kötetének lehetséges olvasata (Gintli Tibor – Schein Gábor: Az irodalom rövid története II. A realizmustól máig)

*

Janovics Mária: The First International Conference on Discourse, Culture and Representation 

Dokumentum
Kozma József emlékei az első világháborúból (I.) (Ökrész Károly és Csorba Béla jegyzeteivel