Létünk 2011/4
Archívum
2011.12.30.

2011-4

TARTALOM

■■

Bence Erika: Láthatatlan változatok  

Elmélet – történet – kísérlet: Új szakmai tájékozódások a XXI. században
Vincze István: A jel–zaj arány kérdése a modern csillagászati fotometriában  

Perspektíva: Tudástranszfer
Varga László: Új paradigmák: globalizáció és konstruktivizmus
Barcsi Tamás: Az emberi méltóság filozófiájának alapjai (I.)  

Örökség: Imagológia
Tapodi Zsuzsanna Mónika: Imagológia – egy ősi gyakorlat megújuló megközelítésben
Balázs Lajos: Gondolatok a népi kultúra változásairól, új szerepéről
Papp Árpád: A népi gyógyászat kutatástörténete Vajdaságban a második világháború után
Géczi János: Early Christian Anti-Symbolism (II)  

Műhely: Kommunikációs kultúra
Pásztor Kicsi Mária: A közösségi oldalak kommunikációs modelljei
Hózsa Éva: A hiány sztereotípiái a huszadik század kilencvenes éveinek vajdasági magyar irodalmában és a szabadkai Kosztolányi-kultuszban
Horváth Futó Hargita: Agyagból formált „történetek” Ispánovics
Csapó Julianna: Herceg János irodalomképeinek módosulásai
Dagmar Maria Anoca: Imaginea câmpiei în lucrările scriitorilor de expresie slovacă din România
Dagmar Maria Anoca: Az Alföld képe a romániai szlovák irodalomban  (Tapodi Zsuzsanna Mónika fordítása)
Ágnes de Bie-Kerékjártó: Magyarok Hollandiában  

Szemle
Pásztor Kicsi Mária: A „tükör által homályosan” és a „színről-színre” látás poétikája (Tükörben)
Móra Regina: Az újkori modernség értelmezésének  ellentmondásai (Márfai Molnár László:  Arte legis helyett)
Törteli Telek Márta: Nyelvünk értéke (Kovács Rácz Eleonóra: Nyelvi attitűdök a vajdasági magyarság körében)
Silling István: Általános iskolásaink szövegértési gondjairól (Törteli Telek Márta: Szövegértés-fejlesztés az általános iskola alsó osztályaiban)
Roginer Oszkár: Vázalegendák (Boško Krstić: Legenda o čuvarima azura)

*

Novák Anikó: Nyelv és kultúra a változó régióban (A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusról)