Létünk 2011/3
Archívum
2011.09.30.

 2011-3

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
Pósa Mihály: Az epesavak önszerveződése  

Emlékezet: Liszt Ferenc (1811–1886)
Németh Ferenc: Liszt Ferenc Écskán és Nagybecskereken
Pándi Oszkár: Liszt Ferenc vándorévei 

Perspektíva
Draginja Ramadanski: A hősi ének csipkéjébe kötözve (Tolnai Ottó Kisinyovi rózsájának fordítói interpretációja) (Drozdik-Popović Teodóra fordítása)

Örökség
Géczi János: Early Christian Anti-Symbolism (I.)
Géczi János: Korakeresztény anti-szimbolika (I.)
Viktorija Aladžić: Az építőművészet szimbolikus nyelvezete Szabadka példája alapján (Máté Emese fordítása)  

Műhely
Bertók Rózsa: Moral Philosopher or Economist? (II.) (Adam Smith’s Influence in the 20th Century)
Bertók Rózsa: Morálfilozófus vagy közgazdász? (II.) (Adam Smith hatása a 20. században)
Korompay Klára: Az irodalmi névadás fogalmáról
Ispánovics Csapó Julianna: A magyar iskolai értesítők kialakulása és feltárása  

Szemle
Kocsis Árpád: „Egy” becskereki Várady család története (Várady Imre: Napló I.)
Gruber Enikő: A könyvkiadás szerepe a vajdasági magyar irodalom kialakulásában (Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete a régió magyar könyvkiadása szempontjából)
Pál Tibor: A szerb kérdés a magyar országgyűlés előtt 1690–1918 (Dejan Mikavica: Srpsko pitanje na Ugarskom saboru 1690–1918)
Bene Annamária: Szubjektíven az Értelmezésekről (Danyi Magdolna: Értelmezések)
Cini Zoltán: A vajdasági népéletről (Silling István: Ünnepek és hétköznapok)
Lengyel László: Értékmentés és közösségi szerepvállalás (Szerda András: Óbecse napsugaras oromzatai)
Barcsi Tamás: A létezés misztériumának mítosza (John Carroll: Jézus, a Létező)
Barcsi Tamás: A tökéletes szépségű hölgy (Agnolo Firenzuola: A női szépségről)
Törteli Telek Márta: A Dalton-terv

*

Kovács Krisztina–Novák Anikó: Interkulturális beszédmódok (A csíkszeredai III. Imagológiai Konferenciáról)
Ispánovics Csapó Julianna: Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika Európában (Nemzetközi konferencia – Marosvásárhely)
Varga László: Mindenki tud valamit, senki nem tud mindent (A kooperatív tanulás izlandi példája)
Máté Emese: 60 éves a hollandiai Mikes Kelemen Kör