Létünk 2011/1
Archívum
2011.01.30.

2011-1

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
Mészáros Szécsényi Katalin: Létünk és a hőmérséklet – A termikus analízis alapelvei és gyakorlati alkalmazása  

Emlékezet: Negyvenéves a Létünk
Várady Tibor: A Létünkről – Dilemmák megmaradásáról és megmaradásunkról negyven év távlatából
Árokszállási Borza Gyöngyi: Visszaemlékezés a Létünk 1976–1990 közötti időszakára
Bence Erika: Lét- és szövegformák 2011-ben 

Emlékezet: Folyóirat-kultúra – Kiadói mozgásterek
Márfai Molnár László: Folyóirat-kultúra
Balázs Imre József: Magyar dada? (Megjegyzések az Is folyóiratról [1924–1925])
Bányai Éva: Domokos Géza mozgásterei (Közelítések a Kriterion Könyvkiadó háttérműködéseihez)  

Perspektíva
Maria Dobrenov-Major: Is Globalisation Changing Students’ Learning?  

Örökség
Lang Irma: Milan Konjović három budapesti kiállítása  

Műhely
Draginja Ramadanski: Fordítás az egyéniség és a másság között (Pásztor Kicsi Mária fordítása)
Berényi Emőke: „A pesszimizmus: bátorság.” A Sorstalanság értelmezései Szirák Péter és Vári György monográfiáiban (II.)
Bata Mária: Mitikus fantázia Balázs Attila szövegvilágában (II.)  

Szemle
Kocsis Árpád: Kockázati társadalom és felelősség (Kockázati társadalom és felelősség)
Kormos Ferenc: 12 majom – A tudósok mint a futurizmus apostolai? (12 tudós a 21. századról)
Bécsi Zsófia: Amikor már csak a kérdés marad (A nevelés mint érték)
Szlancsik Enikő: Titokzatos témák – Elméleti-történeti megközelítések (Hajdu Péter: Irodalom, történet, titok, idegenség)
Berényi Emőke: Az univerzumnak értelme van? (Miklós Ágnes Kata: Bűnös szövegek)
Gruber Enikő: Egy újabb Csáth-megközelítés („Csak nézni kell ezeket a rajzokat...”)
Ninkov K. Olga: Vajdasági festett üvegablakok (Korhecz Papp Zsuzsanna: Vitrázsok a Vajdaságban – Vitraži u Vojvodini – Glasgemälde in der Vojvodina)
Silling István: Milan Konjović festőművész életműve (Irma Lang: Milan Konjović [1898–1993])
Roginer Oszkár: A nő ereje (Miško Šuvaković: Moć žene: Katalin Ladik – The Power of a Woman: Katalin Ladik)
Rajsli Ilona: Vajdasági tájak, emberek (Silling István: Vajdasági magyar nyelvjárási olvasókönyv)
Törteli Telek Márta: Értékeink nyomában (Szenvedély és szolgálat)
Petrik Emese: A nemes érzelmek belső holdudvara (Balázs Lajos: Amikor az ember nincs es ezen a világon)

*

Czékus Géza: Korszerű módszertani kihívások (A szabadkai Magyar Tannyelvű  Tanítóképző Kar nemzetközi tudományos konferenciájáról)
Dudás Attila: Délvidéki magyar tudományos kutatások 2010-ben
Novák Anikó: A Dunáról (Összefoglaló a 9. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciáról)