Létünk 2010/3
Archívum
2010.06.30.

2010-3

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
A. Sajti Enikő: Egyházi források a partizán megtorlásokról
Binder Richard: Az egyházak elleni politikai, ideológiai harc Magyarországon 1951/1952-ben  

Emlékezet: Szalonok világa
Natal’ja Alekszandrovna Bondarenko: Moszkvai és szentpétervári szalonok a 19. század első harmadában az interkulturális kapcsolatok tükrében (Janovics Mária és Draginja Ramadanski fordítása)
Natalya Aleksandrovna Bondarenko: The Importance of Salons in Moscow and St. Petersburg in the First Third of the 19th Century for the Development of Intercultural Links
Ninkov Kovacsev Olga: A Nemzeti Szalon első szabadkai tárlata és Csáth

Perspektíva
Besenyi Sándor: Változó konstelláció, új kihívások és együttműködési lehetőségek a kulturális életben

Örökség
Bordás Attila: Sörházak, sörfőzdék
Csorba Béla: Szent Rozália –  miért? ( Egy pestisszent helyi kultuszának gyökerei)

Műhely
Kovács Rácz Eleonóra: A magyar és a szerb nyelv alkalmazása a vajdasági magyarság körében (Részlet a vajdasági magyarság körében végzett nyelvi  attitűdvizsgálatból)
Bene Annamária: A tárgyas alapigéjű határozói igenevek és Burzio általánosítása

Szemle
Gruber Enikő: A határon túli magyarokkal kapcsolatos legfontosabb kérdésekről (Határon túli magyarság a 21. században)
Törteli Telek Márta: „…Az ő nyelvhasználatuk sem rút,… csupán valami más” (Tanulmányok a kétnyelvűségről IV.)
Barcsi Tamás: A reményhordozó (Cs. Gyimesi Éva: Szem a láncban)
Roginer Oszkár: Egy kontextualizált születésnapra (Idő[m]értékek, kontextusok)
Móra Regina: „Egy hajbókoló tükör” (Humor, irónia, paródia)
Petrik Emese: Az emberi élet sorsfordulóinak kutatója (A hagyomány burkai)

*

Galambos Attila: Kockázati társadalom és felelősség
Petrik Emese: Nyelvi választásaink és nyelvi létszükségletünk határain: a szintézisteremtés felé

Dokumentum
Kozma József emlékei az első világháborúból (II.) (Ökrész Károly és Csorba Béla jegyzeteivel)

*

Silling István: Bodor Anikó halálhírére