Megjelent a Létünk 2019/1-es száma
Sajtóviszhang
2019.06.12.

Megjelent a Létünk legújabb száma. A folyóirat az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Elvándorlás – közösségmegtartás – oktatás című nemzetközi tudományos konferenciájának egyes tanulmányait közli. A folyóirat a következő tanulmányokat közli: Major Lenke – Josip Ivanović – Josip Lepeš – Grabovac Beáta – Námesztovszki Zsolt: A pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés hatékonyságvizsgálata, Major Lenke – Kovács Elvira – Pintér Krekity Valéria: A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tantervének változása a kezdetektől napjainkig, Hercz Mária: Fiatalok elvándorlásának csökkentése pedagógiai szemléletváltással és módszerekkel, Jelena Knežević – Bojan Lazić– Sanja Maričić– Aleksandar Petojević: A projektoktatás bevezetése a matematikaoktatásban, Zakinszky Toma Viktória: Tanulás, olvasás, új média (új lehetőségek – régi örökség), Janek Noémi: Érintéstől a kattintásig – online jelenlét és internethasználat óvodáskorban, Molnár György – Szűts Zoltán: Modern IKT és hálózatalapú tanulástámogatási lehetőségek a nonformális és informális tanulási folyamatban.

A fenti tanulmányok közül kiemeljük Hercz Mária, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensének, a neveléstudományok habilitált doktorának munkáját, amely a hazánkat is sújtó elvándorlás témájával foglalkozik, és a probléma kezelésére alkalmas pedagógiai módszereket ismertet. Hercz szerint többek között a vállalkozói készségek fejlesztése csökkentheti a fiatalok Kelet-Európából való elvándorlását. Ehhez azonban elengedhetetlen egy pedagógiai szemléletváltás, az oktatás tartalmi-módszertani újragondolása, ezen belül pedig az élmény alapú és a kihívásokra alapozott tanítás, a tanuló-orientált értékelés valamint a szociális kompetencia fejlesztésének támogatása. A szerző rámutat arra, hogy a vállalkozóvá nevelés az állampolgári nevelés részét képezi, és szorosan összefügg a szociális kompetencia fejlesztésével. A vállalkozóvá nevelés ugyanis nem pusztán gazdasági nevelést jelent, hanem egy általános személyiségfejlesztést, amely magában foglalja többek között a kezdeményezőképesség, kreativitás, problémakezelés, gondolkodás és a kommunikáció fejlesztését. Ahhoz, hogy a diákok végső soron vállalkozókká váljanak, szükségük van tudásra, szenvedélyre, képzettségre és kitartásra. Hercz bemutatja az Ukids elnevezésű iskolai programot, amelyben hat ország vesz részt, és a szociális vállalkozóvá nevelés a célja. A program keretében nyolc és tizenegy éves iskolás gyermekek vesznek részt projektalapú tanulásra épülő oktatásban. A program 2020-ban fejeződik be. A szerző a nemzetközi szakirodalom alapján rámutat arra, hogy az oktatás színvonalának emelése egyaránt javítja a foglalkoztathatóságot és a versenyképességet, ezzel pedig munkahelyeket teremt.

Patyi Szilárd

Forrás: Magyar Szó