A Létünk folyóirat 2015-ös évi internetes konferenciája
Sajtóviszhang
2015.10.19.

A LÉTÜNK VIRTUÁLIS KONFERENCIÁJA – 2015

DIGITÁLIS KOR – „CYBER NEMZEDÉKEK” – OKTATÁSI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KÉRDÉSEK Forum Könyvkiadó Intézet -- Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar -- Vajdasági Magyar Doktoranduszok Szövetsége   Programbizottság:

Dr. Barcsi Tamás (PTE, Egészségtudományi Kar, Pécs)
Dr. Bence Erika (Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék)
Dr. Beretka Katinka (UNION Egyetem, "Dr Lazar Vrkatić" Üzleti Tanulmányok Kara, Újvidék)
Dr. Lepeš Josip (Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka)
Dr. Novák Anikó (Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék)
 
Dr. Rudas Jutka (Maribori Egyetem, BTK, Magyar Tanszék, Maribor) Dr. Tapodi Zsuzsanna (Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara)
341_1.jpg

I. ELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK A DIGITÁLIS VILÁGBAN

■■

Németh Ferenc Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka ferencnemet@yahoo.co.uk

A BÁNÁTI MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK SAJÁTOSSÁGAI ÉS KIHÍVÁSAI A 21. SZÁZAD ELEJÉN

 

■■

Szilágyi Mária Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara, Építészeti és Urbanisztikai Tanszék, Újvidék szilágyimari@gmail.com

A BÁNSÁGI FALVAK KUTATÁSA A MODERN VÍVMÁNYOK SEGÍTSÉGÉVEL

 

■■

Fehér Viktor Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék fehvik@gmail.com

A RÁKÓCZI-VONAT KULTUSZA BÁCS-BODROG ÉS TORONTÁL VÁRMEGYÉBEN

 

■■

II. DIGITÁLIS KOR – CYBER PLACE – OKTATÁSI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KÉRDÉSEK

 

■■

Rimai Dávid Pécsi Tudományegyetem, BTK, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs neceodamien3@gmail.com

BEVEZETÉS A TECHNOKID FOGALOMHOZ ÉS JELENSÉGHEZ

 

■■

Ispánovics Csapó Julianna Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék csapo@eunet.rs

A BIBLIOGRÁFIAI ADAT A KIBERTÉRBEN ÉS AZ ISKOLÁBAN

 

■■

Kőrösi Gábor Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Doktori Iskola, Szeged korosig@inf.u-szeged.hu

A DIGITÁLIS OKTATÁSI MÓDSZEREK HATÁSFOKÁNAK FELMÉRÉSE AZ EYE-TRACKING TECHNOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL

 

■■

Aknai Dóra Orsolya Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI – IKT-Masterminds Kutatócsoport, Veszprém doraorsolya@gmail.com

A DIGITÁLIS PEDAGÓGUS „FEGYVERTÁRA” HÁLÓZATOS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN

 

■■

Éva Tóth Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakközépiskolája és Szakiskolája, Nagykáta evitoth84@gmail.com

PROJECTS INVOLVING ICT IN VOCATIONAL SCHOOLS

 

■■

Esztelecki Péter Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Doktori Iskola, Szeged epeter@inf.u-szeged.hu

A VIDEÓK SZEREPE AZ ONLINE TANANYAGOK FELÉPÍTÉSÉBEN

 

■■

Pásztor-Kicsi Mária Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék manyipsztorkicsi@gmail.com

ELVISELHETETLEN KAMASZOK, VAGY INGERSZEGÉNY TANULÁSI KÖRNYEZET?

Tanári pozíció a netnemzedékek igényeivel és elvárásaival szemben

 

■■

Hajduné László Zita Pécsi Tudományegyetem, Sporttudományi és Testnevelési Intézet Egyéni Sportágak Elmélete és Módszertan Tanszék, Pécs zita@gamma.ttk.pte.hu

A TESTNEVELÉS TANTÁRGY ORIENTÁCIÓJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK KOMPARATÍV ELEMZÉSE

■■

Bertók Rózsa Pécsi Tudományegyetem, BTK, Filozófia Tanszék rozsa.bertok@gmail.com   Bécsi Zsófia Pécsi Tudományegyetem, BTK, Filozófia Doktori Iskola becsizsofi@gmail.com

SZÖRNYEKET NEVELÜNK?

Az egyén válságának rétegei a 21. században

 

■■

 

III. OLVASÁSKULTÚRA ÉS IRODALOM A KIBERTÉRBEN

 

■■

Plonický Tamás Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola, Komárom plonicky.tamas@gmail.com

OLVASÁSI TENDENCIÁK A TECHNIKA VILÁGÁBAN

 

■■

Bátfai Erika Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzetközi Könyvtár, Debreceni Egyetemi Kiadó ebatfai@lib.unideb.hu   Fehér Péter Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, Veszprém feherp1@t-online.hu

OLVASSUNK! – DIGITÁLISAN ÉS/VAGY PAPÍRON?! PROBLÉMÁK A DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS KÖRÜL

 

■■

Törteli Telek Márta Újvidéki Egyetem, Interdiszciplináris és Multikulturális Tanulmányi Központ, Doktori Képzés, Újvidék ttmarta76@gmail.com

A DIGITÁLIS SZÖVEGEK ÉRTŐ OLVASÁSA

 

■■

Kulcsár Sarolta Újvidéki Egyetem, BTK, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Újvidék – Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta kulcsar.sarolta1988@gmail.com

INTERAKTIVITÁS ÉS KREATIVITÁS AZ IRODALMI MŰVEK FORGATAGÁBAN

Élményközpontú irodalomtanítás a Z generáció számára
 

■■

Romoda Renáta Újvidéki Egyetem, BTK, Irodalom- és Nyelvtudományi Doktrori Iskola, Újvidék renataromoda@gmail.com

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KUTATÁS LEHETŐSÉGEI A VILÁGHÁLÓ SEGÍTSÉGÉVEL

 

■■

Rizsányi Attila Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék rizsati@gmail.com

A MEGSZÓLALTATÁS MINT VERSÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉG

 

■■

Kocsis Lenke Újvidéki Egyetem, BTK, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Újvidék lenkeko@gmail.com

A BYRON-KUTATÁS LEHETŐSÉGEI A KIBERTÉRBEN

■■

 

POSZTERSZEKCIÓ

 

■■

Roginer Oszkár

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola Joint Degree Sociology MA: Sveučilište u Zadru – KFU Graz rogoxar@gmail.com

SAJTÓSZABADSÁG, FELÜGYELET ÉS CENZÚRA (MENTESSÉG)

Digitalizált zentai kisperiodikák 1945 és 1992 között