Roginer Oszkár Sinkó-díjas
Sajtóviszhang
2016.09.22.

A 2016-os évi Sinkó-díj bírálóbizottsága (dr. Bence Erika elnök, dr. Csányi Erzsébet, dr. Ispánovics Csapó Julianna, dr. Toldi Éva és dr. Utasi Csilla) szeptember 21-én megtartott ülésén az idei díjat szavazattöbbséggel A város mint (ellen)érv (Újvidék a [jugoszláviai] magyar irodalomban) című tanulmánykötetéért Roginer Oszkárnak ítélte oda. A bizottság értékelése szerit a tanulmánykötet a térségi magyar irodalmi hagyomány egyéni és új szempontú megközelítésének és értelmezésének értékes dokumentuma. A kiadvány a Létünk Könyvek negyedik köteteként a VMDOK kiadásában látott napvilágot.

Forrás: Magyar Szó