Gruber Enikő és Roginer Oszkár tanulmányaival bővült a Létünk Könyvek sorozata
Sajtóviszhang
2016.01.30.

Létünk Könyvek III.-IV.

A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete kiadásában látott napvilágot a 2014-ben indult Létünk Könyvek sorozat harmadik és negyedik kötete.

Gruber Enikő Történelem, kultúra, szellem című könyve művelődéstörténeti tanulmányokat tartalmaz. A szerző több évszázadot átívelő délvidéki kultúraalapító törekvéseket, történelemalkotó eseményeket vizsgál; a titeli prépostság történetétől a Pionírújság magyarságképéig terjed érdeklődése. A Ferenc-csatorna ásásának történetét, Kempelen Farkas térségünkben kifejtett munkásságát, 19. és 20. század eleji Bács-Bodrog vármegyei útleírásokat mutat be, feltárja a Budavári Palota előtt álló, Róna József alkotását jelentő, a zentaiak által állíttatott Savoyai-szobor keletkezéstörténetét. A kötet recenzensei: dr. Ispánovics Csapó Julianna, dr. Rajsli Ilona és dr. Szilágyi Mária. Szilágyi Mária szerint „Gruber Enikő hiteles források segítségével, mégis érdekes részletekkel megtűzdelve írja történeteit, amelyek tudományosak, történelmi kútfőkre támaszkodnak, de ugyanakkor szórakoztatóak is, és ez a kettősség a könyv legnagyobb erénye.”

Roginer Oszkár A város mint (ellen)érv című nagytanulmánya (recenzensei: dr. A. Sajti Enikő, dr. Hózsa Éva és dr. Toldi Éva) Újvidék városnak az 1960-as, az 1970-es és az 1980-as években a jugoszláviai/vajdasági magyar irodalomban való megjelenését értelmezi Tolnai Ottó, Domonkos István, Ladik Katalin, Sziveri János és Végel László műveiben.

A. Sajti Enikő véleménye szerint „nem hagyományos irodalomtörténetről van szó, amit a szerző nyíltan felvállal, hanem eme öt emblematikus szerző város tereihez kötődő személyes kapcsolatának, az utcákkal, terekkel, hidakkal, intézményekkel és épületekkel való viszonyának bemutatásáról”.

 A kötetek szerkesztője: dr. Novák Anikó.  

B.E.

Forrás: Vajdaság MA