Létünk 2015/4
Archívum
2015.12.16.

borito2015-4

TARTALOM

 

■■ 

 

Elméleti és történeti kutatások a digitális világban

 

Németh Ferenc: A bánáti művelődéstörténeti kutatások sajátosságai és kihívásai a 21. század elején

 

Szilágyi Mária: A bánsági falvak kutatása a modern vívmányok segítségével

 

Fehér Viktor: A Rákóczi-vonat kultusza Bács-Bodrog és Torontál vármegyében

 

■■ 

Digitális kor – Cyber Place – Oktatási és neveléstudományi kérdések  
Rimai Dávid
: Bevezetés a technokid fogalomhoz és jelenséghez  
Ispánovics Csapó Julianna: A bibliográfiai adat a kibertérben és az iskolában  
Kőrösi Gábor
: A digitális oktatási módszerek hatásfokának felmérése az Eye-tracking technológia segítségével  
Aknai Dóra Orsolya
: A digitális pedagógus „fegyvertára” hálózatos tanulási környezetben  
Éva Tóth
: Projects Involving ICT in Vocational Schools/Az IKT alkalmazásának projektjei a szakközépiskolákban  
Esztelecki Péter: A videók szerepe az online tananyagok felépítésében  
Pásztor-Kicsi Mária
: Elviselhetetlen kamaszok vagy ingerszegény tanulási környezet? (Tanári pozíció a netnemzedékek igényeivel és elvárásaival szemben)  
Hajduné László Zita
: A testnevelés tantárgy orientációját befolyásoló tényezők komparatív elemzése  
Bertók Rózsa – Bécsi Zsófia
: Szörnyeket nevelünk? (Az egyén válságának rétegei a 21. században)  

■■ 

Olvasáskultúra és irodalom a kibertérben  
Plonicky Tamás
: Olvasási tendenciák a technika világában  
Bátfai Erika – Fehér Péter
: Olvassunk! – Digitálisan és/vagy papíron?! Problémák a digitális szövegértés körül  
Törteli Telek Márta
: A digitális szövegek értő olvasása  
Kulcsár Sarolta
: Interaktivitás és kreativitás az irodalmi művek forgatagában (Élményközpontú irodalomtanítás a Z generáció számára)
Romoda Renáta: Az irodalomtörténeti kutatás lehetőségei a világháló segítségével  
Rizsányi Attila
: A megszólaltatás mint versértelmezési lehetőség  
Kocsis Lenke
: A Byron-kutatás lehetőségei a kibertérben  

■■ 

Sajtószabadság, felügyelet és cenzúra(mentesség)  
Roginer Oszkár: Sajtószabadság, felügyelet és cenzúra(mentesség) (Zentai kisperiodikák 1945 és 1992 között, I.)  

■■ 

Műhely  
Basity Gréta: „Nálunk otthol mindenkinek van patikája!” (Nem csúnya az anyanyelvünk, még akkor sem, ha vajdasági magyar – Lanstyák István nyelvész, a Termini magyar–magyar szótárprogram szakmai vezetője az anyanyelv kérdéseiről)  

■■ 

Szemle  
Draginja Ramadanski
: Drága Teó! – Avagy a kultúra érzékisége (Ferenc Nemet: U Adijevom krugu) (Utasi Anikó fordítása)  
Turbucz Péter: Gondolattöredékek fejezetek mentén (Zóka Péter: Alexander Bernát és a „nemzeti filozófia”)  
Fehér Viktor
: Csíkszentdomokosi házasságkötési rítusok (Balázs Lajos: Sorsfordulások rítusai a székely-magyaroknál II.)  
Czékus Géza
: Hol folyt tanítóképzés Szabadkán?