Létünk 2015/3
Archívum
2015.11.28.

borito2015-3 

TARTALOM

 

■■ 

Elmélet – történet – kísérlet

Pál-Lukács Zsófia: A történetek retorikai-etikai aspektusának vizsgálata  

■■ 

Emlékezet
Kiss Ernő – Schay Zoltán
: Szerb–magyar együttműködés a heterogén katalízis vizsgálata terén (Megemlékezés Paula Putanov akadémikus [1925–2014] és Guczi László emeritus professorról [1932–2012])  

■■ 

Perspektíva: Individuális és kollektív terek
Farkas Tamás
: Changing Names as Abolishing the Difference: Personal Names as Ethnic Symbols, Characteristics of Surname Changes and the Magyarization of Surnames in Hungary/A nevek megváltoztatása mint a különbségek eltörlése: A személynév mint etnikai szimbólum, a családnév-változtatások jellemzői és acsaládnevek magyarosítása Magyarországon  
Zóka Péter
: In Defence of the Individual State/Az individuális állam védelmében  
Kiss Anita: Osztályterem-színház a Vajdaságban  
Kőrösi Gábor: A diákok és a pedagógusok internethozzáférhetőségének és -felhasználásának vizsgálata  

■■ 

Műhely
Halmi Annamária
: Játékok a valósággal (Kolozsvári Papp László Körkép-novellái)  

■■ 

Szemle
Pfeiffer Attila
: Egy impozáns birodalom története (Györe Zoltán: Habzburška monarhija 1526–1792)  
Palusek Erik: a vajDasági magyar értelmiség feltörekvő új geneRációja (vajDasági geneRáció)  

*  

Czékus Géza: A Módszertani Közlöny legújabb száma  
Czékus Géza
: A IV. Nemzetközi Tudományos Módszertani Konferenciáról  
Varga László: Új tudomány születőben: kisgyermekkori neuropedagógia  

■■ 

Létünk Könyvek 1–2.
Fehér Viktor
: A hagyományos vallási élmény maradványai (Kónya Sándor Nézzünk égre! című kötetéről)  
Bence Erika
: Kónya Sándor: Nézzünk égre! (Írások a magyar népénekekről)  

*  

Brenner János: Köszöntő  
Csorba Béla
: Kozma József könyvéről  
Bence Erika
: Katonaregények (A másfél évtizedes rálátási távlat)