Létünk 2015/2
Archívum
2015.10.13.

borito2015-1

TARTALOM

 

■■ 

Elmélet – történet – kísérlet

Palusek Erik: Mi kell a szülőföldön maradáshoz?  

■■ 

Emlékezet

Zóka Péter: A politikum szerepe Alexander Bernát életművében   Bene Adrián: Brandenstein Béla Nietzsche-képe – ismeretelméleti nézőpontból  

■■ 

Perspektíva: A(z) (tantárgy)oktatás pragmatikai kérdései – tudástranszfer – kompetencia

Karikó Sándor: A nevelésfilozófia horizontjai és kihívásai   Somogyvári Lajos: A kompetenciafogalom történetiségéhez   Varinthorn Boonying: Early Childhood Education and Care on Cultural Intelligence/A kisgyermekek nevelésének és tanításának hatása a kulturális intelligenciára   Hajdicsné Varga Katalin: Honvédelem és nevelés Magyarországon   Kiss Anita: Trágár kifejezések a Tanyaszínház 2013-as és 2014-es előadásaiban  

■■ 

Műhely

Nemes Krisztina: Függetlenség – állam – nyelv: Katalónia különös esete   Nemes Krisztina: Törvénybe foglalt emlékezet   Kosztrabszky Réka: Narrációs technikák és paratextusok Szabó Magda korai regényeiben  

■■ 

Szemle

Szögi Henrietta: A bánáti tipográfus (Németh Ferenc: A bánáti tipográfus)

Úri Andrea: Sorsfordító rítusok (Sorsfordító rítusok)   Vass Dorottea: Egy irodalompszichológiai kutatás módszerének újraéledése (Dr. Tóth Béla [1967]: Irodalmi érdeklődés az olvasástanulás kezdetén)