Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban – Felhívás konferenciára
Sajtóviszhang
2013.09.18.

VMMI

A Létünk október 26-án konferenciát tart, amelyen felkért előadók vesznek részt, ám a Létünk feltételeket teremt egy tágabb hatókörű diskurzus kialakulásához is, ezért saját honlapján virtuális szekciót nyit, ahol a témában érdekelt tudósok, kutatók, tanárok, doktoranduszok és egyetemi hallgatók is hozzászólhatnak a konferencia főtémájához, kifejthetik véleményüket az aktuális európai és hazai felsőoktatási szerveződésekről, bemutathatják saját kutatásaikat és értekezéseiket.

A következőkben a konferencia hivatalos felhívását közöljük.

A XXI. század modern információs társadalmában kulcsfontosságúvá vált a tudástranszfer széles hatókörű, összetett fogalomköre, ahova a megszerzett ismeret és tudás átadásának/átsajátításának lehetőségei, a hagyomány-, a tudás-, az eredmény- és az értékközvetítés, valamint az információ továbbításának eljárásai, a kutatási eredmények prezentációja, kódok, minták és magatartások áthagyományozásának tervezése egyaránt tartozik. Ezekkel a folyamatokkal összhangban figyelhetünk meg az egyes tudományterületeken belüli, a hagyományos elrendeződésekkel (az elméleti/kísérleti, illetve történeti orientációk kiemelt szerepével) ellentétes vagy párhuzamos mozgásokat, amelyek az egyes tudományágak alkalmazott területeit helyezik előtérbe – a tudomány-módszertani kérdésektől az eredményprezentáció hatékonyságának retorikai alakzataiig. Nem véletlen, hogy ebben a világban az egyik legfontosabb és legszerteágazóbb diszciplína épp a neveléstudomány és területei lettek, miközben a fenntartható fejlődés alapfeltétele az oktatási innováció és a tudástranszfer hatékonysága, illetve a tudós- és felnőttképzés magas színvonalú kiterjesztése.

 

A Létünk kifejezett törekvése, hogy a térségi határokat átívelő tudományos diskurzusokat folytasson kutatói vonzatkörében. Lapjain feltételeket teremt a világ különböző részein működő kutatói műhelyek, intézmények, doktori iskolák tudományos diskurzusához, tapasztalatcseréjéhez, együttműködéséhez.

 

Az új törekvésekkel és kihívásokkal összhangban – saját több évtizedes hagyományának megfelelően – kilép a nyomtatott megjelenés határai közül, és a jövőben is kiterjeszti megjelenési lehetőségeit – kerekasztal-beszélgetések, tudományos tanácskozások, kutatói műhelyek és doktoriskolák találkozója, internetkonferencia lebonyolítása, más elektronikus megjelenésformák alkalmazása révén – a hagyományos beszéd- és megjelenési formákon túlra.

 

A Létünkben a humán és a reáltudományok magyar anyanyelvű kutatói és tudósai egyaránt anyanyelvükön publikálhatják kutatási eredményeiket. A folyóirat a hazai tudományos és kulturális eredmények iránt érdeklődő közönséget szólítja meg, ugyanakkor a külföldi kutatói műhelyek kutatóinak együttműködése és jelenléte folytán a térségi tudományos eredmények egy tágabb kontextusba helyezetten is láthatóvá válhatnak.

 

A folyóirat által 2012. október 27-én megrendezett Társadalomtudományi, kultúratudományi és kulturális antropológiai kutatások a 21. század elején című nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozása révén egyrészt saját hagyományára reflektált, másrészt új sorozatát nyitotta meg a kutatói vonzatkörében létrejövő konferencia-diskurzusoknak. 2013-as évi tudományos tanácskozásának témája: Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban. A tanácskozás ezúttal is nemzetközi programbizottsággal rendelkezik; az európai és a regionális tudományos mozgásokra egyaránt figyel. Ugyanakkor mentori-doktoranduszi konferencia is, amelynek keretében doktoriskolák vezetői, mentorai és tanárai tartanak előadást európai és hazai felsőoktatási kérdésekről, a doktoriskolák és kutatói műhelyek munkájáról. Fiatal kutatók és tanárok, doktorjelöltek és doktoranduszok mutatják be aktuális kutatásaikat, illetve doktori értekezésük valamely kérdését, eredményét, vetületét, fejezetét, részletét etc.

 

A megrendezésre kerülő tanácskozáson felkért előadók vesznek részt: plenáris és szekció-előadásokra kerül sor. A Létünk ugyanakkor feltételeket teremt egy tágabb hatókörű diskurzus kialakulásához is, ezért saját honlapján virtuális szekciót nyit, amelynek keretében a témában érdekelt tudósok, kutatók, tanárok, doktoranduszok és egyetemi hallgatók is hozzászólhatnak a konferencia főtémájához, kifejthetik véleményüket az aktuális európai és hazai felsőoktatási szerveződésekről, bemutathatják saját kutatásaikat és értekezéseiket. Tehetik ezt egy, a Létünk formai és hivatkozási szabványai szerint megformált, öt oldalnál (tízezer karakternél) nem hosszabb, magyar vagy más nyelvű tudományos cikk formájában, amelyet a folyóirat (letunk@forumliber.rs), illetve főszerkesztője (erikazambo@eunet.rs) e-mail címére kell eljuttatni mellékletben.

 

A felkért előadók legfeljebb 15 perces előadásaik 5–10 soros összefoglalóját és kulcsszavait ugyancsak a fenti címekre juttathatják el 2013. szeptember 1-jéig. Ugyanez a dátuma a virtuális szekció megnyitásának is, ahova a jelentkezők október 18-áig juttathatják el hozzászólásaikat.

 

A Forum Könyvkiadó Intézet és a Létünk folyóirat Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban című tudományos tanácskozására 2013. október 26-án kerül sor a Forum Ház negyedik emeleti tanácstermében.

 

Bence Erika