Konferenciaelőzetes: Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban
Sajtóviszhang
2013.10.14.

VAJDASÁG MA

A Létünk folyóirat idei tudományos tanácskozására október 26-án kerül sor a Forum Ház negyedik emeleti tanácstermében Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban címmel.

Bence Erika a konferenciára való felhívásban részletezi, hogy a megrendezésre kerülő tanácskozáson felkért előadók vesznek részt: plenáris és szekció-előadásokra kerül sor. A Létünk ugyanakkor feltételeket teremt egy tágabb hatókörű diskurzus kialakulásához is, ezért saját honlapján virtuális szekciót nyit, amelynek keretében a témában érdekelt tudósok, kutatók, tanárok, doktoranduszok és egyetemi hallgatók is hozzászólhatnak a konferencia főtémájához.  

 

A dolgozatok szerzőinek egy csoportja a vajdasági magyar felsőoktatás valós és vizionált - utópikus helyzetével foglalkozik.  

 

A Magyar Nemzeti Tanács elnökének, KorheczTamásnak a munkája Tudósképzés és kutatás a szabadkai állami egyetemen – vízió címmel egy tervszerű és megvalósításra váró felsőoktatási projektet prezentál, amely a magyar tannyelvű szabadkai egyetem létrehozására irányul. Azért reménytelibb a Magyar Nemzeti Tanács próbálkozása – írja Korhecz Tamás –, mert felhasználja azt a tapasztalati tőkét, amely felhalmozódott az egyetemalapítás kapcsán Vajdaságban. Lengyel László az előbbihez hasonló témát dolgoz fel, azzal a különbséggel, hogy az MNT által kezdeményezett és megvalósított, a vajdasági magyar fiatalok továbbtanulásának céljából megalkotott ösztöndíjprogram eddigi eredményeiről és jövőbeli törekvéseiről számol be.  

 

Csányi Erzsébet A vajdasági magyar tudományos utánpótlás arénája - a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 11 évének tapasztalatai címmel a VMTDK évtizedes szinopszisát dolgozza ki. Egzakt adatokkal erősíti meg azt a tényt, hogy a konferencia számos egyetemi hallgatót és doktoranduszt vont be a tudományos életbe. Emellett erőteljesen hangsúlyozza, hogy a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium oktatási-képzési rendszerének elsődleges célja a leendő vajdasági magyar egyetemi tanári káderréteg kialakítása. Novák Anikó dolgozata, amely A tudományos életpálya vonzásábancímet viseli, éppen arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi ösztönzi egyre inkább a vajdasági magyar egyetemi hallgatókat, hogy tudományos életpályát válasszanak, és doktori képzésre iratkozzanak.  

 

A konferencián résztvevő doktoranduszok és egyetemi tanárok egy része, pontosabban Hajdúné László Zita és Horváth H. Attila a sporttal foglalkozik. Hajdúné László Zita dolgozatának origójában a versenyszorongás és a pszichikai állapot közötti összefüggés áll. A sport és továbbtanulás témakörét érintve Horváth H. Attila a következő kérdést teszi fel, mégpedig, hogy lehet-e eszménykép Puskás a felsőoktatásban? Erre két kutatói munka összefűzése révén próbál válaszolni: Puskás gyermekkori környezetének feltárása és egyetemi hallgatók tanulásról vallott nézetei mentén.  

 

Hózsa Éva és Utasi Anikó az intertextualitás és intermedialitás elméleti kérdéseire is kitérve veszik górcső alá Janikovszky Éva gyermekprózáját, „képeskönyveit”. Ezek mellett a kutatások mellett még áttekintik az elmúlt ötven év jeles könyvillusztrátorainak névsorát és munkásságát. A konferencián bemutatásra kerülő tudományos munkák többek között foglalkoznak még a dokumentumismerettel, a tudományos információk felkutatásának képesítésére szolgáló kutatásmódszertannal (Ispánovics Csapó Julianna), a közgazdaság-tudomány és morálfilozófia közötti összefüggésekkel (Bertók Rózsa–Soós Kinga), a szövegnyelvészeti alapozású kreatív-produktív gyakorlatok alkalmazásával (Ivanović Josip–Horváth Futó Hargita–Törteli Telek Márta), a kollektív szubjektum ötvenes évekbeli topográfiájával a jugoszláviai magyar irodalomban megjelenő terek alapján (Roginer Oszkár), valamint Magyarcsernye első világháború előtti történetével (Szilágyi Mária).  

 

Az októberben megrendezett tudományos tanácskozás elnöke Bence Erika a Létünk folyóirat főszerkesztője, moderátorai Németh Ferenc, Pásztor Kicsi Mária és Rajsli Ilona egyetemi tanárok, tolmácsa pedig Halupka Rešetar Szabina egyetemi tanár. Az előadások kivonatai valamint a konferencia virtuális szekciója a www.letunk.rs címen, a Létünk folyóirat weboldalán tekinthető meg.  

Lábadi Lénárd