A Létünk folyóirat 2013-ban
Sajtóviszhang
2014.01.14.

A Létünk társadalomtudományi-kulturális folyóirat korábban évi hat számmal jelentkezett.

Negyedéves folyóirattá a múlt század utolsó évtizedének háborús és nincstelen körülményei között vált. 2013-ban, ha régi megjelenési formáját nem is sikerült a szó klasszikus értelmében visszaállítani, de a folyóirat kiadója, a Forum Könyvkiadó Intézet és szerkesztősége – a szó pozitív értelmében – köztes megoldást talált arra, hogy régi formáját visszanyerhesse. A Létünknek 2013-ban ugyanis négy rendes száma mellett egy, a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanácsa 2013. június 13–14-án megrendezett magyar nyelvű jogi-nyelvhasználati tudományos tanácskozása (Nyelv, állam, jog) anyagát közzé tevő különszámot (megjelenését az említett szervezetek és intézmények tették lehetővé), és a folyóirat idei Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban (Mentori-doktoranduszi konferencia) című tanácskozása virtuális szekciójának anyagát tartalmazó CD-ROM-mellékletet is megjelentetett. Tehát valójában hat száma látott napvilágot. 2013/4-es számában – amely 2013-as tanácskozásának összefoglalóit/értékeléseit, valamint a hagyományos plenáris és szekció-előadások szerkesztett változatait közli – jelent meg dr. Németh Ferenc Igényesség, tudományosság és a tények tisztelete című tanulmánya, amely a folyóirat történetét mint tudományos műhelytörténetet értékeli. A negyedik szám mellékletét képezi a folyóirat 2013-as évi tartalommutatója is.  

A folyóirat által 2012-ben megrendezett Társadalomtudományi, kultúratudományi és kulturális antropológiai kutatások a 21. század elején című nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozása révén egyrészt saját hagyományára reflektált, másrészt új sorozatát nyitotta meg a kutatói vonzatkörében létrejövő konferenciadiskurzusoknak. A 2013. október 26-án megtartott második sikeres tudományos tanácskozásának témája Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban volt. A tanácskozás ezúttal is nemzetközi programbizottsággal rendelkezett; az európai és a regionális tudományos mozgásokra egyaránt figyelt. Ugyanakkor mentori-doktoranduszi konferencia is volt, amelynek keretében doktoriskolák vezetői, mentorai és tanárai tartottak előadást európai és hazai felsőoktatási kérdésekről, a doktoriskolák és kutatói műhelyek munkájáról. Fiatal kutatók és tanárok, doktorjelöltek és doktoranduszok mutatták be aktuális kutatásaikat, illetve doktori értekezésük valamely kérdését, eredményét, vetületét, fejezetét. A Létünk a tanácskozásra rezümékötetet jelentetett meg, amelynek szerkesztője Buzás Márta, műszaki szerkesztője pedig Csernik Előd volt.  

2013. november 5-én, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar szervezésében került sor a Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács által meghirdetett Magyar Tudományosság a Vajdaságban című középiskolai és egyetemi szintű tanulmány- és esszépályázat díjkiosztó ünnepségére. A pályázaton a Létünk fiatal munkatársa, Romoda Renáta doktorandusz harmadik helyezést ért el. Mentora dr. Bence Erika egyetemi rendkívüli tanár, a folyóirat fő- és felelős szerkesztője volt. A folyóirat 2014-es első számában megjelenteti a pályázat egyetemista kategóriájának négy pályadíjas tanulmányát, Mrđanov Anita, Kiss Anita, Csizmadia Helga és Romoda Renáta egyetemi hallgatók, illetve doktoranduszok munkáit.  

A Létünk 2013. június 11-én a Forum Könyvkiadó Intézet könyvbuszprogramja keretében két helyszínen, a szenttamási Gion Nándor Emlékházban és az óbecsei Than Házban mutatkozott be olvasóinak. A folyóiratot és a kiadó gondozásában napvilágot látott Priče iz Keglovićeve ulice című Gion-fordításkötetet a főszerkesztő mellett dr. Horváth Futó Hargita, dr. Németh Ferenc és Romoda Renáta mutatta be. Horváth Futó Hargita a folyóirat 2-es számában tette közzé Gion-tanulmányát, illetve a bemutatott fordításkötet szerkesztője volt. Németh Ferenc pedig a 2013/1-es számban napvilágot látott tanulmánya (A női test ábrázolása Pechán József fotó- és képzőművészetében) kapcsán tartott előadást Pechán József verbászi művészről. Romoda Renáta mind a Létünknek, mind a Gion-fordításkötetnek szerzője: tanulmányairól beszélt a közönségnek. A rendezvénynek mind a közönség, mind a sajtóban igen jó visszhangja volt.  

A Létünk szerkesztőbizottsága 2013 januárjában újjáalakult. Tagjainak létszáma tizenkilencre növekedett, külföldi és hazai tudósok és kutatók szakértelmével lett gazdagabb.  

A folyóirat rendezvényeiről rendszeresen tudósított az írott és az elektronikus média. Valamennyi 2013-as számáról ismertető kritika jelent meg a sajtóban. Honlapja folyamatosan frissül és bővül új tartalmakkal.  

A Létünk 2013-ban ismét felkerült és tudományos minősítést nyert a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományos és Technológia Fejlesztési Minisztériuma tudományos folyóiratlistáján.  

A folyóiratot 2013-ban a Vajdasági Művelődési Titkárság, Újvidék Város Önkormányzata, a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Szekeres László Alapítvány támogatta.  

2014-ben a Létünk tervei között a négy hagyományos szám megjelentetésén kívül ismét interdiszciplináris, nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozás megszervezése, különszám és CD-melléklet megjelentetése, folyóirat-ismertetők és -bemutatók szerepelnek.

(a)

Forrás: Magyar Szó