„Az ég felé nézzünk, hiszen onnan jön a szent és a jó!”
Sajtóviszhang
2015.02.03.

Kónya Sándor Nézzünk égre! című kötetét mutatták be Egyházaskéren

Kónya Sándor csókai folklorista Nézzünk égre! című, legújabb kötetét mutatták be az év első hónapjának végén az egyházaskéri közösségi házban, azaz a valamikori ifjúsági otthon épületében az újvidéki Forum Könyvkiadó és az egyházaskéri mezőgazdasági termelők Verbicai Tavaszi Fokhagyma elnevezésű egyesületének közös szervezésében.

A kötetet megjelentető Forum Könyvkiadó Könyvbusza is a településre látogatott a Magyar Nemzeti Tanács és a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából, a Könyvet a szórványba! program keretében. A busz megállt Csókán és Oroszlámoson is, ahol az érdeklődők szintén vásárolhattak a kiadó utóbbi két évének könyvterméséből.

225_2.jpg
Brenner János, Bence Erika, Kónya Sándor és
Fehér Viktor a könyvbemutatón (fotó: Fehér Dorottya)

Az egyházaskéri könyvbemutató 18 órakor kezdődött. Fehér Mária, a fokhagymatermelők egyesületének elnöke előbb köszöntötte az egybegyűlteket, majd kiemelte: nem egy szokványos könyvbemutatóra látogattak el a jelenlévők, hiszen azt egy mezőgazdasági egyesület szervezte. Az egyházaskéri egyházi kórus előadásában – a helyi vallási hagyományok ápolásának jegyében – elhangzott Mária-, búcsú- és hazainduló-énekeket hallhattak a megjelentek, majd Brenner János, a tanulmánykötet szerkesztője vette át a szót. Elmondta, a Forum új arculatát képviseli az, hogy kiadványaik az interneten keresztül is megvásárolhatók, majd a bemutatni kívánt kötetről és a rendezvény szervezésének körülményeiről beszélt, végül pedig átadta a szót Bence Erikának, aki a Létünk Könyvek sorozatszerkesztőjeként volt jelen. Az Újvidéki Egyetem tanára méltatta Kónya Sándor kötetét, s kitért a könyvbemutató elején elhangzott vallásos énekekre, dicsérő szavakkal illette a helyi egyházi kórust és annak összetartóit.

A folytatásban a Létünk Könyvek második darabjaként megjelent Nézzünk égre! című tanulmánykötet szerzőjével, Kónya Sándorral Fehér Viktor beszélgetett. A szerző felé intézett kérdések személyesebb hangvételűek voltak, hiszen a helyszín, vagyis Egyházaskér Kónya Sándornak, az észak-bánság folkloristájának kutatási területe, éppen ezért a kérdezőt (e sorok íróját) és a közönséget elsősorban a közös vonatkozások érdekelték. Ugyan a Nézzünk égre!című kötetben alig olvashatunk Egyházaskérről, a hazainduló-énekek és más dalok is részei a település hagyományvilágának. Kónya Sándor megköszönte a kórusnak a műsort, hiszen témaválasztásuk kötődött a kötet anyagához és a néprajzkutató kutatási területéhez is, majd méltatta, kategorizálta az elhangzott énekeket a bemutatott kötet módszertanát alkalmazva.

A továbbiakban a beszélgetés során szóba került, hogy a korábbi kötetéhez, aHarmatozzatok, egek! címűhöz képest a jelenlegi – a kutatás helyszíneire való tekintettel – egy nagy előrelépés a szerző munkásságában. Kónya Sándor elmondta, hogy a kötet tartalmaz bácskai és néhány szerémségi adatot is, s ekképpen megállapítható, hogy vajdasági szintűvé váltak kutatásai. Könyve végén adatközlőinek adatai mellé képtárat is mellékelt. A kérdésre, hogy a kötetben miért szerepel Jasura József és Kéri István kiemelt pozícióban, elmondta, hogy Jasura Józseffel, a megboldogult csókai előénekessel az egyházi évet sorba vették (advent, karácsony, újév, húsvét stb.) és mikor ezen mind végigmentek, akkor témák szerint (kilencedek, szentekről szólók stb.) is. Kónya Sándor szavai szerint számára „Jasura József abban volt minta, hogy mit tudhat egy ilyen személyiség, aki a saját közösségében elismerten előénekes”. Ezt a vázlatot, mintát használta fel a későbbiekben Feketetón is, Kéri Istvánt kérdezve, majd Egyházaskéren Pópity Erzsébetnél, és így tovább az összes későbbi gyűjtésében.

A kérdező afelől is érdeklődött, hogy szándékos címadás-e a jelen kötetnél a Nézzünk égre!, illetve hogy kívánt-e valamit érzékeltetni a szerző az ég motívumával. Kónya Sándor erre válaszolva elmondta, címadásaival arra próbálja serkenteni az olvasót, hogy az ég felé nézzen, „hiszen onnan jön a szent és a jó, s hogy ha körülöttünk gyűlnek is a gondok meg a bajok, az égből mégis jót várhatunk ezután is – remélem”.

A könyvbemutató végén Kónya Sándor megköszönte a kötet szerkesztőinek és minden közreműködőnek a tevékenységét, majd ezekkel a szavakkal zárta a beszélgetést: „Az énekesek, az adatközlők nélkül nem születhetnének meg a mi munkáink, tehát lényegében bennük van az ő lelkük, az ő tudásuk, a lényük is benne van, és ezáltal is köszönöm nekik, hogy segítségemre voltak ebben a munkában.”

A továbbiakban a Forum kiadó lehetőséget biztosított Kónya Sándor kötetének megvásárlására, amelyet a szerző a helyszínen dedikált is. Ezt követően vette kezdetét a hagyományos egyházaskéri batyubál, amely alatt egészen tíz óráig megvásárolhatóak voltak a kiadó kötetei a bálteremben. A mulatozás hajnalig tartott az egyházaskéri, feketetói, rábéi, majdányi, oroszlámosi, hódegyházai és csókai fiatalok részvételével.

fv

Forrás: Vajdaság MA