Nézzünk égre!
Sajtóviszhang
2014.07.03.

Írások a vajdasági népénekekről

A Létünk folyóirat több mint négy évtizedes történetéből nem hiányzik a tudományos diskurzusok kiszélesítésének különböző formájú kezdeményezése, beleértve a szélesebb befogadóközönség érdeklődésére hagyatkozó tematikus számok és különnyomatok megjelentetését is.

A negyedéves folyóirat által támogatott tudományos kutatások és ezek eredményeinek bemutatása gazdagodott 2014-ben a Forum Könyvkiadó által indított, s a Létünk körében folyó munkát prezentáló Létünk Könyvek sorozattal. Ennek első köteteként látott napvilágot Kónya Sándor Nézzünk égre! Írások a vajdasági népénekekről című tanulmánykötete, amelynek szerkesztője Brenner János volt.

212_2.jpgA sorozatszerkesztő, Bence Erika „jövőalkotó hagyományértés”-nek nevezi a múlt modelljeire, így a hagyományra, a népi tudatformákra, s a népköltészet különböző műfajaira rákérdező érdeklődést, mivel egy ilyen kutatás mindig „jelen érdekű kérdezés” is: „A katolikus népénekek gyűjtése révén Kónya Sándor egy olyan kollektív tudatforma felé fordult, amely a múlt másságának, az archaikus tudati és nyelvi vonatkozásoknak a jegyeit tartalmazza, mégis – miként a népköltészet léte is – élő formaként és hagyományként, működő kultúraként hat; а јеlenben tetten érhető, folyamatos múlt egy részlete” – olvashatjuk a kötet előszavában.

A Nézzünk égre! tíz, a vallásos népénekekkel foglalkozó tanulmányt tartalmaz. Ezek a „hazaindulók éneké”-nek esztétikai kvalitásaival, az áloműző ének szerepével, a Szent Kereszt előtti nagypénteki hódolat jelenségével (Öt seb), a Kirje-dallam vajdasági változataival, a karácsonyi énekekkel, a Lourdes-dal kapcsolatos énekeinkkel, a Szent Annához, Szent Ferenchez, illetve más szentekhez fűződő énekekkel, valamint Szent János áldásával foglalkozó írások. Közülük három (a Lourdes-i énekkel, az áloműző énekkel és a Szent Anna énekekkel foglalkozó) eredetileg is a folyóiratban látott napvilágot.

Bevezetőjében a szerző/gyűjtő a hagyományos népénekek gyűjtésének, feldolgozásának és közzétételének identitáserősítő szerepére mutat rá. „Az is nyilvánvaló, hogy az éneklésnek közőságteremtő szerepe is van” – mondja Kónya Sándor.

A Nézzünk égre! Nemcsak tanulmánykötet a szó klasszikus értelmében, hanem szöveg és kottagyűjtemény is. Emellett gazdagon illusztrált a néphagyományokhoz fűződő képanyaggal is. A kötet műszaki szerkesztője: Csernik Előd.

Egyetlen dolog miatt lehet hiányérzetünk. Hiányzik a kötet végéről egy – ma már nem nagy műszaki befektetést igénylő –, a hanganyagot is közrebocsátó CD-ROM.

(Kocsis Lenke)

Forrás: VMMI - Magyar Szó