Kónya Sándor - Nézzünk égre!
Sajtóviszhang
2014.07.29.

A Létünk Könyvek első kötetének bemutatója Csókán

A Csóka-napi ünnepségsorozat keretében, a helyi Művelődési és Oktatási Központ előcsarnokában került sor július 24-én Kónya Sándor Nézzünk égre! című, a vajdasági magyar vallásos népénekekről szóló tanulmánykötetének bemutatójára.

A könyv a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában látott napvilágot, s egyúttal a most indított Létünk Könyvek sorozat nyitó darabja. Az esti rendezvényre, amelyen fellépett a csókai Móra Ferenc MME Füzike leány- és a Pannónia nevet viselő férfikórusa, nagyszámú közönség volt kíváncsi.

Dr. Bence Erika egyetemi tanár, a Létünk főszerkesztője, a folyóiratnak a tudományos és kulturális élet eseményei iránt nyitott, művelt, nem kizárólagosan a szakmai közönséget megszólító törekvéseiről beszélt nyitó előadásában. Hangsúlyozta, hogy a Létünk Könyvek terve is ennek a gondolatnak a jegyében született. Ezt az elképzelést és tervet töltötte ki „tartalommal” az az elhivatottság és kitartás, amelyet Kónya Sándor mutatott és mutat fel munkássága során. A főszerkesztő ünnepnek nevezte a könyv megjelenését a szerző, a kiadó, a folyóirat és a befogadó közönség életében is, hiszen a tanulmány- és szöveggyűjtemény hagyománykövető, ugyanakkor jövőalkotó tendenciák jegyében született a vajdasági magyar közösségi kultúrában.

Brenner János szerkesztő a kötet arculatát, a sorozat jellegét mutatta be, s egy kötet megszerkesztésének folyamataiba avatta be a jelenlevőket.

Dr. Németh Ferenc egyetemi docens (korábban a Létünk főszerkesztője, a Forum Könyvkiadó volt igazgatója) is jelentős szerepet vállalt a könyv megjelentetésében. Ezúttal Kónya Sándor gyűjtői és alkotói munkásságát, ennek nagyszerű eredményét, a Nézzünk égre! című kötetet méltatta. Kiemelte a népi kultúra értékei – mint amilyenek a vallásos népénekek és a paraliturgikus tevékenységek jelenségei – feltárásának, megmentésének és értelmezésének jelentőségét a vajdasági magyar kultúrában és irodalomban. Beszélt a kötet tartalmi sajátosságairól, a népénekek műfajairól és jelentéseiről. Hangsúlyozta a gyűjtőmunka értékeit és folytatásának szükségességét. Forráskutatóként ehhez igyekezett hozzájárulni néhány ritka nyomtatvánnyal, amellyel megajándékozta a szerzőt.

Kónya Sándor köszönőbeszédében munkája szépségeit és – természetesen – a felmerülő nehézségeket, az – egyébként leküzdhető – nehézségeket ecsetelte. Köszönettel méltatta mindazokat az énekeseket és adatközlőket, akik a népi kultúra őrzőiként hozzájárultak a könyv létrejöttéhez.

Az est vendégeként Fehér Kálmán verssel köszöntötte Kónya Sándort.

209_2.jpg

209_3.jpg

Forrás: Magyar Szó