Létünk 2014/2
Archívum
2014.05.02.

2014-2

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet

Történetek a 19. század második feléből

Györe Zoltán: A magyar politikusok és a szerb Vajdaság kérdése a 19. század második felében (Németh Ferenc fordítása)

Történetek és dokumentumok a Nagy Háborúból

Frei Antal Naptára az első világháborúból (Csorba Béla)

Németh Ferenc: A Nagy Háború vajdasági fotósai és festői

Karikó Sándor: Miért léteznek háborúk? (Röpke filozófiai kitekintés a háborúk okairól)

Napló és kortörténet a 20. század második feléből

Gulyás József: Ludas könyve (Napló. Ludas, 1952–1954)

Emlékezet

Kiss Ernő: R. J. Boscovich tanainak követői a magyarországi fizikus kortársak köréből

Zóka Péter: A francia állambölcselet hatásainak megnyilvánulásai Alexander Bernát történetfilozófiájában

Perspektíva

János Géczi: “…when I approach my garden on a rose-scented path…” (The first anthropological space of the hero of Little Prince in the work of Antoine de Saint-Exupéry) / „… amikor belépek kertembe a rózsaillatú ösvényen…” (Az első antropológiai tér Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg c. művében)

Örökség

Szilágyi Mária– Anica Tufegdžić: Az uradalmi majorok épületállománya a zsombolyai Csekonics-birtok példáján

Műhely

Bene Adrián: Ady Endre elbeszélő technikája

Roginer Oszkár: A jugoszláviai magyar irodalom és a geokulturális identitás viszonya az ötvenes években (1951–1961) (III.)

Szemle

Törteli Telek Márta: „Erős szárnyakat szeretnék adni neked...” (Kádár Annamária: Mesepszichológia. Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban)

Rokvić Erzsébet: Tanítástaktika (Hózsa Éva–Horváth Futó Hargita: Tanítástaktika. Magyartanárok kézikönyve)