Létünk 2014/1
Archívum
2014.01.02.

2014-1

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
Víg Zoltán – Tamara Gajinov: A környezetszennyezés miatti felelősség

Emlékezet
Szilágyi Márton: A Petőfi-kutatás állásáról
Németh Ferenc: Két Madách-kutató Bánátban (Morvay Győző [1863–1938] és Marton Andor [1866–1943] munkásságáról)
Farkas Szilárd: Válságból válságba – kierkegaard-i lábnyomok Hamvas Béla életművében

Perspektíva: Tudástermelés és -közvetítés egykor és ma
Somogyvári Lajos: A pedagógiai média terei – tudástermelés és -közvetítés az 1960-as években Magyarországon

Műhely
Csorba Béla: „...Szalmaszálon bukdácsol a sorsunk...” (A vajdasági  magyarok és az 1923-as választások)
Lovra Éva: Modern várossá válás (Városrendezési tendenciák Szabadkán a XIX. század utolsó harmadától a XX. század közepéig)
Mészáros Zoltán: Egy viharos évszázad közepén (II.)
Roginer Oszkár: A jugoszláviai magyar irodalom és a geokulturális identitás viszonya az ötvenes években (1951–1961) (II.)

Szemle
Németh Ferenc: A nyelvi jelek mögött láttatni a megélt lét valóságát (Rajsli Ilona: Diakrón nyelvi metszetek)
Rajsli Ilona: Fényben és árnyékban (Szilágyi Mária: Fényben és árnyékban)
Novák Anikó: Regényes képzőművészet (Tolnai Ottó: Kalapdoboz)
Döme Szabolcs: A pillanat küszöbén (Mikola Gyöngyi: A pillanat küszöbén)
Soós Kinga: Társadalmi szeletek – erkölcsi morzsák (Etikák, identitások, perspektívák)
Bene Adrián: Transzmedialitás és narrativitás

Mellékletben
Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács által meghirdetett 2013. évi A magyar tudomány ünnepe a Vajdaságban esszé- és tanulmánypályázat díјnyertes munkái
(egyetemista kategória).
Mrđanov Anita: Gaál Ferenc (Vajdaság kulturális életének fellendítője)
Csizmadia Helga: Fleischmann Rudolf, a halhatatlan növénynemesítő
Kiss Anita: Gondolatok Maurits Ferencről
Romoda Renáta: Határhelyzetek Juhász Erzsébet Határregény című regényében