Létünk 2013/4
Archívum
2013.12.02.

[vc_row][vc_column width="1/1"] 2013-4

TARTALOM

■■

Bevezető

Bence Erika: Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban (Mentori-doktoranduszi konferencia; Forum Könyvkiadó Intézet – Létünk folyóirat, 2013. október 26., Újvidék)

Összefoglalók

Bence Erika: Vízió és megvalósítás

Németh Ferenc: Műhelyek, támogatások, tudósképzés... (I. szekció)

Rajsli Ilona: A II. szekció munkájáról, az elhangzott előadások, a kialakult diszkusszió menetéről

Pásztor Kicsi Mária: A III. szekció munkájának értékelése

Plenáris előadás

Ifj. Korhecz Tamás: Tudósképzés és kutatás a Szabadkai Állami Egyetemen – vízió

Szekció-előadások

 

I.

Csányi Erzsébet: A vajdasági magyar tudományos utánpótlás arénája – A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia tizenegy évének tapasztalatai

Ifj. Lengyel László: A hallgatói munka és teljesítmény mérése és ösztönzése az MNT felsőoktatási ösztöndíjprogramjában

Mészáros Szécsényi Katalin: Új idők – új dalok: doktorok és tudósok (Gondolatok a felsőoktatási képzésről az Újvidéki Egyetemen, Bologna kapcsán)

Novák Anikó: A tudományos életpálya vonzásában

 

II.

Soós Kinga: Az Ethosz Tudományos Egyesület tevékenysége és a jelenkori hatástörténeti kutatások

Hajduné László Zita: A versenyszorongás vizsgálata a sportolók körében

Horváth H. Attila: Lehet-e eszménykép Puskás a felsőoktatásban? (A tanárképző hallgatói számára)

Ispánovics Csapó Julianna: A kutatásmódszertan metodikája

 

III.

Törteli Telek Márta: Kreatív-produktív gyakorlatok az irodalomtanításban

Utasi Anikó: A gyermekkönyv és illusztrációja: a Janikovszky–Réber-„képeskönyvekről”

Pósa Mihály: Az epesavionok és a nem ionos felületaktív molekulák vegyes micellái

Roginer Oszkár: A jugoszláviai magyar irodalom és a geokulturális identitás viszonya az ötvenes években (1951–1961)

Dokumentum

Németh Ferenc: Igényesség, tudományosság és a tények tisztelete (A Létünk a vajdasági magyar tudományosság egyik fontos műhelye)

[/vc_column][/vc_row]