A két ,,körbe zárt menekülő” költészetéről Palicson
Sajtóviszhang
2015.05.22.

Az Orbán-napok keretében a palicsi könyvtárban bemutatták Danyi Magdolna és Gulyás József összegyűjtött verseinek köteteit – Török Istvánék Palics árnyai címmel nyitottak képzőművészeti kiállítást ugyanitt

Az Orbán-napok nyitórendezvényeként kettős könyvbemutató volt szerdán délután a palicsi könyvtárban: Danyi Magdolnának az újvidéki Fórum és a szabadkai Életjel kiadók által Enyhület és felröppenés címmel megjelent összegyűjtött verseit és Gulyás József összegyűjtött verseinek az Életjel által gondozott első kötetét prezentálták a két kiadó, valamint a könyvtár képviselői. Mindkét kiváló alkotónk szorosan kötődött ugyanis ehhez a tájhoz, s méltó fogadtatásra is talált a palicsi szülőföld olvasótábora részéről.

175_2.jpg

Bevezetésül Dévavári Beszédes Valéria felelős kiadó beszélt a kötetek megszületésének körülményeiről, hangsúlyozva, hogy a szerzők maguk válogatták össze a kötetekben szereplő verseiket. Danyi Magdolna 2012-ben kereste meg a kiadókat kéziratával, s a 2013. évi Ünnepi Könyvhétre tervezték megjelentetni, de a költőnő tragikus halála aztán közbeszólt. A szerkesztő, Brenner János és a társszerkesztő, Fehér Dorottya jóllehet tiszteletben tartották a leadott kéziratot, azért a lezárt életmű teljessége érdekében megtoldották azt még néhány, korábban megjelent versével, amelyek a kötet Függelék c. részében kaptak helyet. Fehér Dorottya ecsetelte a sokoldalú szerzőnő kivételes, okos fegyelem jellemezte versvilágát, költészetének a szeretett szülőföldhöz, Palicshoz kötődő tájait, azt a szándékát, hogy a létezés/létezésünk minőségéről tárjon minél hitelesebb képet az Olvasó elé. A kötet verseiből Ágoston Pribilla Valéria olvasott fel szívhez szólóan a szép számban egybegyűlt közönségnek.

175_3.jpg

A tavaly elhunyt Gulyás József gyűjteményes kötetének megszületésénél dr. Bence Erika bábáskodott. Mint elmondta, a ludasi születésű, egyik legjobb költőnk néhány éve személyesen kérte fel őt, hogy rendezze az életművét, mintha érezte volna, hogy nincs már sok ideje hátra. ,,Nehéz, összeférhetetlen ember!”, mondták rá sokan, de nem ez volt, hangsúlyozta a szerkesztőnő, hanem csak egy ,,kívülálló, autsider, öntörvényű ember, aki nem állt be irodalmi klikkekbe, hanem a saját nagyságának tudatában egy önálló, öntörvényű világot képviselt”. 1253 kéziratoldalt kellett feldolgozni, amihez még két-három kötetre lesz szükség, mondta Bence Erika. Az életmű rendszerezésére tulajdonképpen nem volt szükség, belső, öntörvényű logika alapján maga a szerző foglalta ciklusokba grandiózus életművének darabjait. E sajátos versvilág jellemzésére pedig a legmegfelelőbb kifejezés a szerző maga kreálta: ,,körbe zárt menekülő” metafora volna. A költő verseiből Sziráczki Katalin színművésznő olvasott fel megrázó válogatást. A rendezvény folytatásaként a könyvtár kiállítótermében a palicsi helyi közösség elnöke, Nagy Katalin megnyitotta Török István képzőművészeti csoportjának Palics árnyai c. kiállítását.

175_4.jpg

Farkas Zsuzsa

Forrás: Magyar Szó