Diskurzus, fordítás és interkulturális transzfer
Sajtóviszhang
2015.03.14.

Az Acta Philologica 2014/1-es, Discourse, Translation and Intercultural Transfer című számáról

Vajdasági résztvevői is voltak a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai Gazdasági és Humán Tudományok Kara angol nyelvű internetes konferenciájának 2014 áprilisában.

A tanácskozás címe: Discourse, Translation and Intercultural[1]

Transfer Az angol nyelvű címek magyar nyelvű fordításai a cikk szerzőjétől származnak (Diskurzus, fordítás és interkulturális transzfer) volt.

173_2.jpgNémeth Ferenc, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanára Intercultural Reflections on Translating Petőfi onto Serbian Language (Interkulturális reflexiók Petőfi szerbre fordítása kapcsán) című érdekes tanulmányában Petőfi Sándor műveinek szerbre fordításait, általában véve Petőfi szerb recepcióját járja körül, valamint a köztudatból mára teljesen kikopott 19. századi szerb Petőfi-kultuszt is bemutatja. Bence Erika (Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék) ’Transfers’ in Hungarian Literature from Vojvodina („Átszállások” a vajdasági magyar irodalomban) című izgalmas tanulmányában a posztmodern irodalmi transzfer jelenségének a vajdasági magyar irodalomhoz való viszonyát vizsgálja a Szenteleky Kornéllal fémjelzett kezdetektől az irodalmi közelmúltig, pl. Esterházy Péter Estijének megjelenéséig. Romoda Renáta (Újvidéki Egyetem, BTK, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola) Questions of Language and Culture in Erzsébet Juhász’s Border Novel (A nyelv és a kultúra kérdésköre Juhász Erzsébet Határregényében) a jelölt regényben az identitás, a háború utáni bizonytalanság, a periferikus létezés viszonylatait járja körül. Ispánovics Csapó Julianna (Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék) Intercultural Passages in Ottó Tolnai’s Textual Universe (Kultúraközi átjárások Tolnai Ottó szövegvilágában) című tanulmányában Tolnai művészetét a Nagy-Jugoszlávia mítoszának fényében vizsgálja, emellett kitér a kis és nagy terek identitásformáló kultúrtörténeti elemeire. Toldi Éva (Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék) Life Stories and Interculturality (Élettörténetek és interkulturalitás)  című tanulmányában  két szövegben  (Müller Teréz: Igaz történet és Id. Bálint József: Imádkozzál és dolgozzál) térképezi fel azt, hogy hogyan reflektálnak a vajdasági hatalomváltásokra, valamint a hatalmi struktúrák miképpen definiálják a többség és kisebbség viszonyát egy olyan társadalomban, amely folyamatosan radikális változásokon megy keresztül.    A tanácskozáson részt vették még: Pap Levente (Sapientia, Csíkszereda,  Stoic virtues in Tertullian’s work and Their Relation to Cicero), Ştefania Maria Custură (Sapientia, Csíkszereda, Ion Valjan: With the voice of Time. The Hypostasis ofa Romanian Belle Epoque), Mihály Vilma-Irén (Sapientia, Csíkszereda, The Census, Maps, and Museums, or a way of ’Translating’ Identity), Tapodi Zsuzsa (Sapientia, Csíkszereda, Translation and Transtextuality) és Pieldner Judit (Sapientia, Csíkszereda, Interpretation – Artistic Reproduction – Translatability. Theoretical Queries).

Pásztor-Kicsi Gergely

Forrás: Magyar Szó

Lábjegyzetek:

1.  Az angol nyelvű címek magyar nyelvű fordításai a cikk szerzőjétől származnak