Létünk: Diszciplinaritás és interdiszciplinaritás
Sajtóviszhang
2014.01.12.

VAJDASÁG MA

A Létünk társadalomtudományi–kulturális folyóirat egészen a 2000-es évek eléjéig évi hat számmal jelentkezett. Negyedéves folyóirattá a múlt század utolsó évtizedének háborús és nincstelen körülményei között vált. 2013-ban, ha régi megjelenési formáját nem is sikerült a szó klasszikus értelmében visszaállítani, de a folyóirat kiadója, a Forum Könyvkiadó Intézet és szerkesztősége megoldást talált arra, hogy régi formáját bizonyos értelemben visszanyerhesse.

A Létünknek 2013-ban ugyanis négy rendes száma mellett egy – a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács 2013. június 13–14-án megrendezett magyar nyelvű jogi–nyelvhasználati tudományos tanácskozása (Nyelv, állam, jog) anyagát közzétevő – különszáma, valamint a folyóirat idei Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban (Mentori-doktoranduszi konferencia) című tanácskozása virtuális szekciójának anyagát tartalmazó CD-ROM-melléklete is megjelent. Tehát valójában hat szám látott tavaly napvilágot. A folyóirat 2013-as évi eredményeiről főszerkesztője, dr. Bence Erika beszélt a Vajdaság Mának.   

165_2.jpg
A folyóirat bemutatkozása a szenttamási Gion Nándor Emlékházban

Milyen témák köré csoportosultak az egyes folyóiratszámok tanulmányai?   A folyóirat indukálta diskurzus a globális európai és a regionális hatások alatt egyszerre alakuló közép-európai társadalmi létformák és életvezetési stratégiák, fenntartható közösségi modellek interdiszciplináris és multikulturális szempontú körüljárását jelenti. A közép-európai társadalmi modellek átalakulása, a globalizáció indukálta digressziók, az aktuális politikai mozgások, közösségi struktúrák, nemzetközi társadalmi programok, gazdasági és környezetvédelmi jogszabályok, nyelvtörvények meghozatala és létrejötte aktualizálja és indokolja ezeket a diskurzusokat. A tudástranszfer, az információközvetítés és az oktatási innováció sem marad ki a tudományos módszerekkel vizsgált kérdések és területek közül. A folyóirat 2013-аs évi fő tematikai blokkjai a következők voltak: Globális átalakulások, változó régiók és társadalmi csoportok (1-es szám), Kulturális antropológiai kutatások: nyelvi és kulturális identitás (2-es szám), A tudásátadás. Hazai és külföldi tapasztalatok elemzése, összevetése (3-as szám), A doktoriskolákban folyó képzés és tudományos kutatások Szerbiában és a világban (4-es szám).  

2013/4-es számában – amely 2013-as tanácskozásának összefoglalóit/értékeléseit, valamint a hagyományos plenáris és szekcióelőadások szerkesztett változatait közli – jelent meg dr. Németh Ferenc Igényesség, tudományosság és a tények tisztelete című tanulmánya, amely a folyóirat történetét mint tudományos műhely-történetet értékeli. A negyedik szám mellékletét képezi a folyóirat 2013-as évi tartalommutatója is.  

A folyóirat tavaly újraindította tudományos tanácskozásainak korábban létező gyakorlatát.

A folyóirat által 2012-ben megrendezett Társadalomtudományi, kultúratudományi és kulturális antropológiai kutatások a 21. század elején című nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozása révén egyrészt saját hagyományára reflektált, másrészt új sorozatát nyitotta meg a kutatói vonzatkörében létrejövő konferencia-diskurzusoknak. A 2013. október 26-án megtartott második sikeres tudományos tanácskozásunk témája Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban volt. A tanácskozás ezúttal is nemzetközi programbizottsággal rendelkezett; az európai és a regionális tudományos mozgásokra egyaránt figyelt. Ugyanakkor mentori–doktoranduszi konferencia is volt, amelynek keretében doktoriskolák vezetői, mentorai és tanárai tartottak előadást európai és hazai felsőoktatási kérdésekről, a doktoriskolák és kutatói műhelyek munkájáról. Fiatal kutatók és tanárok, doktorjelöltek és doktoranduszok mutatták be aktuális kutatásaikat, illetve doktori értekezésük valamely kérdését, eredményét, vetületét, fejezetét. A Létünk a tanácskozásra rezümékötetet jelentetett meg, amelynek szerkesztője Buzás Márta, műszaki szerkesztője pedig Csernik Előd volt.  

A folyóirat közlési teret jelent fiatal kutatók és doktoranduszok számára.  

2013. november 5-én, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar szervezésében került sor a Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács által meghirdetett Magyar Tudományosság a Vajdaságban című középiskolai és egyetemi szintű tanulmány- és esszépályázat díjkiosztó ünnepségére. A pályázaton a Létünk fiatal munkatársa, Romoda Renáta doktorandusz harmadik helyezést ért el. A folyóirat 2014-es első számában megjelenteti a pályázat egyetemista kategóriájának négy pályadíjas tanulmányát, Mrđanov Anita, Kiss Anita, Csizmadia Helga és Romoda Renáta egyetemi hallgatók, illetve doktoranduszok munkáit.  

A rendszeres megjelenésen túl milyen módon fordulnak még potenciális olvasóik felé?

A Létünk 2013. június 11-én a Forum Könyvkiadó Intézet Könyvbusz-programja keretében két helyszínen, a szenttamási Gion Nándor Emlékházban és az óbecsei Than Házban mutatkozott be olvasóinak. A folyóiratot és a kiadó gondozásában napvilágot látott Priče iz Keglovićeve ulice című Gion-fordításkötetet a főszerkesztő mellett dr. Horváth Futó Hargita, dr. Németh Ferenc és Romoda Renáta mutatta be. Horváth Futó Hargita a folyóirat 2-es számában tette közzé Gion-tanulmányát, illetve a bemutatott fordításkötet szerkesztője volt. Németh Ferenc pedig a 2013/1-es számban napvilágot látott tanulmánya (A női test ábrázolása Pechán József fotó- és képzőművészetében) kapcsán tartott előadást Pechán József verbászi művészről. Romoda Renáta mind a Létünknek, mind a Gion-fordításkötetetnek szerzője: tanulmányairól beszélt a közönségnek. A rendezvénynek mind a közönség, mind a sajtóban igen jó visszhangja volt.   A Létünk honlapja folyamatosan frissül és bővül új tartalmakkal. Tevékenységének médiavisszhangja honlapján: www.letunk.rs követhető.   A Létünk 2013-ban ismét felkerült a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományos és Technológia Fejlesztési Minisztériuma tudományos folyóiratlistájára és tudományos minősítést nyert.  

Milyen terveik vannak a 2014-es évben?  

2014-ben a Létünktervei között a négy hagyományos szám megjelentetése mellett ismét interdiszciplináris, nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozás megszervezése (témája a természettudományok időszerű kérdései és diskurzusai lesz), különszám és CD-melléklet megjelentetése, folyóiratismertetők és -bemutatók szerepelnek.

(Pintér Andrea)

Forrás: Vajdaság MA