A tudományos diverzitás fóruma
Sajtóviszhang
2014.11.24.

Kilátó melléklet

Nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozás került megrendezésre A természettudományok időszerű kérdései és diskurzusai címmel a Forum Ház dísztermében október 25-én a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, a Forum Könyvkiadó Intézet és a Létünk folyóirat közös szervezésében.

A Létünk folyóirat néhány évvel ezelőtt újraindított konferenciasorozatának ez volt az első természettudományoknak szentelt tanácskozása.

Dr. Németh Ferenc Az asztrofizika magyarországi úttörője. Szathmári Ákos (1855–1927) munkásságáról című tudomány- és művelődéstörténeti előadásában nem csak Szathmári Ákos munkásságát ismertette, hanem más, mára elfeledett főleg a 19. században Bánátban élt kutatók munkásságába is betekintést nyújtott. Ezt dr. Mészáros Szécsényi Katalin előadása követte melyben Koordinációs kémiai kutatásaink legújabb eredményei-t ismertette. A vizsgált vegyületek széles körű alkalmazhatóságuknak köszönhetően igéretes kutatási területnek bizonyulnak, ebben az esetben új gyógyhatású készítmények fejlesztésében betöltött szerepükbe valamint az Újvidéki Egyetem Természettudományi-Matematikai Karának Biokémiai és Környetzetvédelmi Tanszékén folytatott kutatásába kaphatott betekintést a hallgatóság.

A tanácskozás szekció-előadásai három egymást követő blokkban zajlottak, mindegyikben három előadást hangzott el, moderátorként dr. Pósa Mihály, dr. Pásztor Kicsi Mária és dr. Halupka Rešetar Szabina működtek közre. Az első előadó Dr. Kiss Ernő nyugalmazott egyetemi tanár, A hőtan fejlődése és szerepe az egzakt tudományokban címmel tartott előadásában a zárt rendszerű egyensúlyi termodinamika és a nyílt rendszerű nem egyensúlyi termodinamika fő tételeinek és törvényeinek a természettudományok, de legfőképpen a kémai fejlődésére gyakorolt hatását ismertette a XIX. és XX. század fontosabb tudományos eredményeinek áttekintésével. Dr. Csonka Ákos egy a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Traumatológiai Klinikáján működő kutatócsoport munkáját és eredményeit ismertette, az előadás címe: Az amino- és amidocsoportokkal szubsztituált szteroid vegyületek hatása a különböző tumor sejtvonalakon in vitro. A kutatás olyan vegyületek kifejlesztésére irányult, melyek segítségével leküzdhető a tumorsejtekben lévő multidrog rezisztencia, amely a kemoterápia sikertelenségének legfőbb oka. Az első blokkot Hunyadi Dávid előadása zárta. A tanácskozás második blokkjának első előadója Dr. Czékus Géza, Az urbánus környezetek biodiverzitása című előadásának központi kérédései Szabadka városközpontjának fás szárú növényvilágára irányultak. Előadásában nem csak a fás szárú növényvilág összetételét mutatta be, hanem kitért arra is, hogy milyen tényezők befolyásolják és befolyásolhatják egy városi környezet biodiverzitását, mi a különböző megfontolásokból városi környezetbe telepített növények sorsa és megállapította, hogy Szabadka esetében az urbánus környezet dendrológiai biodiverzitása elősorban esztétikai jellegű, prezentációját gazdag képanyag illusztrálta. A következő előadó, dr. Molnár József emeritus professor egy a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunológiai Intézetében működő kutatócsoport munkájának eredményeit mutatta be, A kemoterápia új lehetőségei című előadásában. A kutatás baktériumok és ráksejtek multidrog rezisztenciáját módosító új típusú kombinált kemoterápiás szerek előállítására és alkalmazására irányul. Az előadás elején az előforduló különbőző multidrog rezisztencia típusokról esett szó, valamint arról, hogy ezek valójában milyen problémák elé állítják a kutatókat. A kutatócsoport előzetes in vitro, ex vivo és in vivo vizsgálataik eredményei ígéretesnek mutakoznak a rezisztenciát módisító fenothiazionok vagy diszloxán vegyületek esetében. Dr. Szilágyi Imre Atomiréteg-leválasztás a nanotechnológiában címmel. A tanácskozás utolsó blokkjában három matematikai témájú előadás hangzott el, dr Takács Márta Fuzzy kognitív térképek című előadásában az elmosódott halmazok logikájának egy gyakorlati alkalmazási lehetőségét mutatta be. A bemutatott esettanulmány felsőoktatásban reszesülő hallgatók tanulmányi előmenetelének és eredményességének vizsgálatát, illetve a már meglévő adatok alapján, a hallgatók elkövetkező félévekben várható teljesítményének előzetes becslését kísérelte meg. A kutatás során felhasznált adatok a magyarországi NEPTUN adatbázisból származnak. Dr. Pásztor Kicsi Mária A nyelvészet matematikája című előadásában a matematika és a nyelvtudomány határtudománnyá válásának folyamatát ismertette, mely a 20. század elején kezdődött, valamint bemutatta azokat a kutatókat és ismertette munkásságukat, akik hozzájárultak a matematikai nyelvészet területeinek körvonalazásához. Nyelvstatisztika, absztrakt matematikai modellek alkalmazása nyelvi szintek struktúráinak formális ábrázolására és nyelvi technológiák alkalmazása a három bemutatott terület. Az előadás élénk interdiszciplináris diskurzust váltott ki előadók és hallgatóság körében, melyből a jelen levő természettudósok és bölcsészek egyaránt kivették a részüket. Egy beszélgetés erejéig megszűntek azok a határok és előítéletek, melyek a humán és reál tudományokat és tudósokat elválasztják egymástól. A konferencia utolsó előadója dr. Bence Erika A Fibonacci-sor az irodalomban (Kontra Ferenc Angyalok regénye című kötete példáján), melyben arról is esett szó, hogyan tematizálódik a Leonardo Fibonacciról elnevezett számsorozat Kontra Ferenc regényében, aki maga is jelen volt a tanácskozáson.

A tanácskozás előzetesen közzé tett programja szerint ezek után még egy negyedik blokk következett volna, a Poszterszekció, résztvevői Lovra Éva és Szilágyi Mária azonban nem tudtak részt venni a tanácskozáson, így prezentációkat a tanácskozás résztvevői is hallgatói a blokkok közötti szünetekben tekintették meg. Lovra Éva A posztmodern hatása a kortárs múzeumépítészetre és Szilágyi Mária A Nagy Háburú következményei a Csekonics-uradalomban és annak épületállományában című tanulmányai olvashatók a tanácskozás Virtuális szekciójában a Létünk folyóirat hivatalos honlapján, ahol jelenleg ezeken kívül még 12 kutató munkája olvasható.

A tancskozást dr. Bence Erika záróbeszédével ért véget, értékelésében kiemelte, hogy egy sikeres konferenciát tudhatunk magunk mögött, amelyen szerény keretei ellenére élénk tudományos és tudományközi diskurzusokat követhettünk nyomon és széleskörű betekintést nyerhettünk a természettudományok időszerű kérdéseiben és diskurzusaiba.

(Kocsis Lenke)

Forrás: Magyar Szó