Létünk 2013/3
Archívum
2013.05.01.

[vc_row][vc_column width="1/1"] 2013-3

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet

Kiss Ernő–Kiss Ferenc: A termodinamika előfutára a közgazdaságban – Kosta Stojanović

 

Emlékezet

Boros Oszkár: Zenei hagyomány és költői nyelv (Weöres Sándor: Valse triste)

Novák Anikó: Játékos Weöres-olvasatok

Perspektíva

Mészáros Zoltán: Egy viharos évszázad közepén (I.)

Lovra Éva: Az 1950-es évek városépítészete és architektúrája Szabadkán (Az első rendezési terv a II. világháború után és más korai építkezések)

 

Örökség

Balázs Lajos: Hiedelem és kultusz (Jézus képe a búzaszemen)

Rajsli Ilona: Esküszövegek Kórógyról

 

Műhely

Véry Dalma: Dialógusban a nevetéssel (II.) (A nevetés és James Joyce Ulyssesének „Aiolosz”-fejezete)

 

Szemle

Bene Annamária: Mi mindent jelképez a rózsa? (Géczi János: The Rose and its Symbols in Mediterranean Antiquity)

Bence Erika: Titkos kapuk felnyitása (Balázs Lajos: Rituális szimbólumok)

Barcsi Tamás: Az erőszak rendjétől a cselekvő szabadság hatalmáig (Balogh László Levente: Az erőszak kritikája)

Törteli Telek Márta: „A kommunikatív hatékonyság ismérvei” (Pásztor Kicsi Mária: A mai vajdasági magyar napi sajtó és elektronikus média informatív szövegeinek szintaktikai, információs és kommunikatív jellemzői)

Draginja Ramadanski: Tudományos tanácskozás mint a társadalom kulturális önfelismerése (TheSociety, Communities, Personality: in Search of “the Eternal World) (Németh Ferenc fordítása)

Gruber Enikő: Az egyén hat a közösségre vagy a közösség az egyénre? (Egyén és közösség)

Móra Regina: Nevelés a filozófiában vagy filozófia a nevelésben? (Karikó Sándor: A nevelésfilozófia alapjairól; Középpontban a pedagógus)

Damacsek L. Tamás: Pedagógusok értékek és kihívások között (Középpontban a pedagógus)

Roginer Oszkár: Kutyák könyve (Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek)

*

Tapodi Zsuzsa: Kulturális identitás és alteritás az időben

Németh Ferenc: Egy nemzetközi Bánát-konferencia tanulságai

Lábadi Lénárd: A XVI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciáról

Bence Erika: Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban (Felhívás konferenciára

[/vc_column][/vc_row]