Létünk 2012/4
Archívum
2012.12.01.

2012-4

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
David Wiles: A nyugati világ előadó-művészeti tereinek rövid története (Roginer Oszkár fordítása) 

Perspektíva: Nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozás a Létünk folyóirat kutatói vonzatkörében
Bence Erika: Társadalomtudományi, kultúratörténeti és kulturális antropológiai kutatások a XXI. század elején (Európai és regionális mozgások)
Németh Ferenc: A kultúrtörténeti kutatások összegezésének szükségességéről a 21. század elején
Csányi Erzsébet–Horváth Futó Hargita–
Hózsa Éva: Létünk és kultúránk multidiszciplináris vonzatkörben

I.

Ifj. Korhecz Tamás: A nemzeti kisebbségek politikai szerveződése Szerbiában és annak sikeressége a 2012. évi általános választások eredményeinek az ismeretében
Gábrity Molnár Irén: A szerb–magyar határon átívelő migrációs életvitel
Takács Márta: A kulturális és gazdasági antropológiai
vizsgálatok XXI. századi matematikai módszerei
Jeges Zoltán: A matematikai modellezés rejtélyei
Rajsli Ilona: Az írott nyelvi kódváltás kifejezési lehetőségei a vajdasági kultúrtérben

II.

Káich Katalin: Művelődéstörténeti kutatásainkról: eredmények és feladatok
Géczi János: A történeti pedagógia segédtudománya: ikonológia-ikonográfia
Amedeo Di Francesco: A költészet mint imádság – Dsida Jenő „apokrif evangéliuma”
Draginja Ramadanski: A kultúrák áthatása (Fordítások eredeti nélkül) (Pásztor Kicsi Mária fordítása)

III.

Karikó Sándor: Hogyan neveljenek az iskolák? (Konformitás és nevelés)
Tapodi Zsuzsanna: Milyen esélye van az irodalomnak és az irodalomtanításnak a XXI. században? (Kultúratudományi kontextusok és imagológia – intermedialitás és adaptáció)
Viktorija Aladžić: A földszintes házak tipológiája és lakáskultúra a XIX. századi Szabadka példája alapján (Pásztor Kicsi Mária fordítása)
Ózer Ágnes: Védtelenül védett (A vajdasági magyar muzeális emlékek begyűjtésének, feldolgozásának és prezentálásának lehetőségei)

Szemle
Hózsa Éva: Elhalványított kontúrok (Németh Ferenc:
Ady vonzáskörében)
Jovan Medurić–Lengyel László: A nagy kivándorlási hullám (
Veliki val)
Varjasi Szabolcs: Magyar diákok a Vajdaságban: nyelvészeti tanulmányok (Bene Annamária:
A vajdasági magyarok nyelvhasználati szokásairól)
Roginer Oszkár
: Nem egy monográfia (Fajkutyák ideje – Vreme rasnih pasa)

*

Ágoston Pribilla Valéria: Könyvre hangolva (Könyv, de másként! Városi Könyvtár, Szabadka)
In memoriam Dr. Pál Tibor (1963–2012) (
Csorba Béla)