Létünk 2012/2
Archívum
2012.03.01.

2012-2

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
Takács Márta: A lágy számítási módszerek első öt évtizede
Kiss E. Ernő– Kiss E. Ferenc: Természettudományok a társadalomtudományokban  

Emlékezet
Németh Ferenc: A nagybecskereki zsidóság a 18. század második felétől a 19. század végéig  

Perspektíva
Major Nándor: Jugoszlávia széthullása (II.)
Mészáros Zoltán: Az 1944–45-ös események minősítései (II.)

Örökség
Géczi János: Nagy Sándor: Lifestyle Reform – And Symbol  

Műhely
Rajsli Ilona: A katolikus egyházi népénekek archaikus nyelvi rétege
Vukov Raffai Éva: A társadalmi tényezők és a nyelvi kompetencia kölcsönhatásáról vajdasági gyerekek beszédprodukcióinak tükrében  

Szemle
Major Nándor: Hézagpótló mű (Dimitrije Boarov: Vajdaság politikai története)
Gruber Enikő: „Nincs egyszerű út a hagyományostól a modern felé...” (Vermes Gábor: Kulturális változások sodrában)
Bence Erika: „Görögpótló” irodalomtörténet (Hózsa Éva: Melyik Koszolányi[m]?)
Törteli Telek Márta: A mi nyelvünk (A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban)
Draginja Ramadanski: Béke is és világ is (The Society, the Communities, the Human: in Search of the «Eternal World») (Pásztor Kicsi Mária fordítása)
Roginer Oszkár: Az időben megjelenő monográfia (Milan Mađarev: Teatar pokreta Jožefa Nađa)
Oláh Tamás: Thaleia átváltozásai ([Dráma]szövegek metamorfózisa/Metamorphosis of the [Drama]Texts)

*

Kocsis Árpád: A fitomeditációtól a hipertenzióig (Tízéves a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia)
Móra Regina: V. Közoktatási Konferencia – Szabadka
Kovács Krisztina: A „térbeli fordulat” után (A tér diskurzusai – Nemzetközi konferencia, Csíkszereda)
Csányi Erzsébet: „Metszet-konferencia” a vajdasági magyar tudományosság legújabb eredményeiről (Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2012)

*

Bence Erika: Tanítványok vagyunk (Szeli István [1921–2012])