Létünk 2010/4
Archívum
2010.11.30.

2010-4

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
Bosa Nenadić – Kartag-Ódri Ágnes: A politika és a jog összefüggései az alkotmánybírósági gyakorlatban – A politikai doktrínától az igazságszolgáltatási politikáig  

Emlékezet: Széchenyi István (1791–1860)
Ózer Ágnes: Széchenyi Istvánnak, a „legnagyobb magyar”-nak a helye a szerb történelmi tudatban  

Emlékezet: Erkel Ferenc (1810–1893)
Baranyi Anna: Újabb adatok Erkel Ferenc Brankovics György című operájának budapesti ősbemutatójáról (Stevan Todorović vázlattervei)  

Perspektíva: Nyelv- és kultúraközvetítés  –  Oktatási modellek
Draginja Ramadanski: Milorad Pavić puskini fleurje (Roginer Oszkár fordítása)
Josephine Dzahene-Quarshie: English in Contact with Swahili: Enrichment or Threat?
Josephine Dzahene- Quarshie: Az angol nyelv hatása a szuahélire: gazdagít vagy veszélyeztet? (Bene Annamária fordítása)
Koloszár Ibolya: Az angol nyelv az óvodában
Slavica Pavlović: Együttműködés a szülő és az iskola között: az integráció gordiuszi csomója (Roginer Oszkár fordítása)
Almádi Kathrin – László Zita: Nordic walking az egészség megőrzésében

Műhely
Berényi Emőke: „A pesszimizmus bátorság.” A Sorstalanság értelmezései Szirák Péter és Vári György monográfiáiban (I.)
Nacsa Xénia: Balassa Péter Nádas-monográfiájáról
Bata Mária: Mitikus fantázia Balázs Attila szövegvilágában (I.)
Novák Anikó: Fiktív többszerzőjűség Tolnai Ottó újabb prózájában  

Szemle
Martonosi Mirella: Széchenyi Szerbiában (Széchenyi Szerbiában – 1830)
Baranyi Anna: Farkasok és angyalok (Ninkov K. Olga: Farkasok és angyalok)
Cini Zoltán: Istenfélésre vannak utalva (Szőke Anna: „Istenfélésre vagyunk utalva”)

*

Belovári Anita: A felnőttképzés perspektívái – nemzetközi konferencia
Novák Anikó: Alakmások – Hamismások – Alteregók – Heteronímák  

Dokumentum
Kozma József emlékei az első világháborúból (III.) (Ökrész Károly és Csorba Béla jegyzeteivel)