Létünk 2009/4
Archívum
2009.12.18.

2009-4

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
Szabómihály Gizella: A nyelv szimbolikus funkciója a szlovák államnyelvtörvényben
V. Gilbert Edit: Bábel rendületlenül roskadozó tornyai alatt  

Emlékezet: 250 éve született Kazinczy Ferenc
Cseh Márta: Különös szavak Kazinczy Ferenc műveiben
Bence Erika: Művészeteszmény és irodalomértés Kazinczy Ferenc Tövisek és virágok című kötetében
Tapodi Zsuzsa: Az érző utazó és a tudós hazafi Kazinczy Erdélyi leveleiben  

Perspektíva: Kultusz és kultúraalkotás
Vörös Boldizsár: Fordulatok a Guszev-kultusz történetében: változó méltatások – változó méltatottak?
Viktorija Aladžić: Lakáskultúra és várostervezés a Vajdaságban (Hajnal Tímea és Janovics Mária fordítása)  

Műhely
Horváth Futó Hargita: Szöveg-kollégium (II.)
Silling Léda: Képek a bácskai vásárok és piacok történetéből  

Szemle
Móra Regina: „Többször / ugyanaz: ugyanannyiszor / más” (Hózsa Éva: Csáth-allé [és kitérők])
Janovics Mária: Csáth-járó át-járó (Csáth-járó át-járó. Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok metszéspontja)
Dudás Attila: A délvidéki magyar tudományos kutatásokról (A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken – 2008)

*

Czékus Géza: Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban
Novák Anikó: Zene – beszéd – irodalom  

Dokumentum: 50 éves az újvidéki Magyar Tanszék
Vladimir Popin: Emlékezések a Magyar Tanszék évfordulója alkalmából