Létünk 2008/4
Archívum
2008.11.18.

2008-4

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
Várady Tibor: Három feljegyzés a másik nyelvről  

Emlékezet: A Nyugat megjelenésének 100. évfordulója
Angyalosi Gergely: Neovojtina esztétikája  

Perspektíva: A „másik” nyelv
Dobrenov-Major Mária: Anyák és tanárok együtt a tanteremben
Maria Dobrenov-Major: When Mothers and Teachers Share the Classroom
René Kegelmann: „Kezdetben csak egyetlenegy nyelv létezett” – Hazavesztés és nyelvcsere Agota Kristof és Zsuzsanna Gahse életművében (Kocsis Lenke fordítása)
René Kegelmann: „Am Anfang gab es nur eine einzige Sprache” – Landverlust und Sprachwechsel bei Agota Kristof und Zsuzsanna Gahse
Cseh Márta: Szóösszetételek a szótári címszókészletben – Az -ás -és képzős főnevek lexikográfiai vizsgálata
Kovács Rácz Eleonóra: A bánáti magyarság magyar és szerb nyelvvel szembeni attitűdjének vizsgálata  

Szemle
Gazsó Hargita: Jelképek hálójában (konTEXTUS; jelHÁLÓ)
Janovics Mária:Kód – kultúra – irodalom – régió (Kód – kultúra – irodalom – régió I.;
Önmegalkotás és rálátás) Ivanović Josip:Professziók – etikák – relációk
Szerkesztőségi közlemény