Létünk 2008/1
Archívum
2008.01.18.

2008-1

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
Bertók Rózsa: Az arisztotelészi értékek táblája ma
Takács Judit: A név mint kód  

Emlékezet: Az 1848-as szabadságharc és forradalom 160. évfordulója
Hermann Róbert: Ausztria-kép Magyarországon 1848–1849-ben, a forradalom időszakában
Pál Tibor: Március 15-e sokarcúsága
Hermann Róbert: A magyar zsidóság szerepe a honvédelemben1848–49-ben
Csorba Béla: Kaćanski és a magyarok 1848-ban
Ózer Ágnes: Újvidék 1849. évi ágyúzása a szerb történelmi tudatban  

Perspektíva
Madácsy Piroska: Hankiss János „magyar Ádám”-ja  

Műhely
Cindori Mária: A Wathay-kézirat és a szerb régészet
Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem (IV.)  

Szemle
Kovács Rácz Eleonóra: Köznevesülő tulajdonnevek (Takács Judit: Keresztnevek jelentésváltozása)
Bálint István: Az önszerveződés embere és ideológiája (Hódi Sándor: Mi fán terem a nemzetstratégia?)
*

Sebestyén Erika: A magyar tudomány ünnepe Újvidéken
Andrić Edit: Szaknyelv – terminológia – többnyelvűség
Farkas Tamás: Névváltoztatás – társadalom – történelem
Sarankó Márta: Irodalom és tapasztalat
Horváth Futó Hargita–Rajsli Ilona: Innovatív tanítási modellek, gyermekközpontú oktatás
Boldizsár Anna: Kortárs beszédpozíciók