Létünk 2007/4
Archívum
2007.11.18.

2007-4

TARTALOM

■■

Elmélet–történet–kísérlet
Toldi Éva: A múltreprezentáció lehetőségei  

Emlékezet
Árpádházi Szent Erzsébet (1207–1231)
Hegedus Antal: Erzsébet – a szociális érzékenység szentje
Rajsli Ilona: Képek és motívumok a Szent Erzsébet-legendában
Hegedus Kovácsevics Katalin: Szent Erzsébet, Türingiai Erzsébet kultusza Németországban
Hózsa Éva: A kötelék-közvetítés legendája
Csáky S. Piroska: Szent Erzsébet-ábrázolások a Délvidéken
Bence Erika: A történelmi nevelődési és művészregény (apoteózis) a XIX. századi magyar irodalomban  

Műhely
Juliane Brandt: Ünnep és emlékezet
Szucs Magdolna: Az emberi méltóság védelme az ókori Rómában
Takács Izabella: Nyéki Vörös Mátyás Dialógusának értelmezése
Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem (III.)  

Szemle Bálint István: Két magyarországi tanácskozás tanulságai  

Dokumentum
A Forum Könyvkiadó 50 éve
Kasza József: Ünnepi köszöntő
Németh Ferenc: A Forum Könyvkiadó 50 éve
Nagy Ferenc főkonzuli köszöntője
Bordás Győző: A bibliográfiánkról
Csáky S. Piroska: Tárlatunk elé
Lakatos Mihály: Laudáció
Hiller István minisztériumi elismerő oklevele
A kiállítás anyagából