Előzetes

MEGJELENT A LÉTÜNK 2018/2-ES SZÁMA, TARTALMA:

Rendészet

- Dr. Kovács István Prostitúció és prohibíció a mai Magyarországon, avagy miért nem sikerül a rendőrségnek a szocializmust levetkőznie a XXI. században?
- Sallai János, Fekete Katalin A rendészet globális, kontinentális, regionális és lokális kihívásai és válaszai napjainkban
- Janoš, Šalai, Katalin, Fekete Globalni, kontinentalni, regionalni i lokalni izazovi i odgovori policijskog upravljanja današnjice

Kultúrhatás

- Pusztai Virág Közösségi emlékezet és identitás a vizuális média hatóterében
- Paroški, Slađana, S. Adalékok a francia kultúra Szabadkára gyakorolt hatásának kutatásához
- Paroški, Slađana S. Prilozi za istraživanje uticaja francuske kulture u Subotici
- Tengely Adrienn A katolikus és protestáns fiatalok elképzelései a közép-európai népek együttműködéséről az 1930-as években
- Tengely, Adrienn Catholic and protestant youth plans about the cooperation of Central European peoples in the 1930s