Előzetes

MEGJELENT A LÉTÜNK 2017/1-ES SZÁMA, TARTALMA:

TANULMÁNYOK

– LEHET-E A MAMMONBÓL TALENTUM? (A GAZDASÁG, A KÖRNYZET ÉS A KÖZJÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA AZ EMBERI GONDOLKODÁSMÓD ALAPJÁN) – A 145. NÉPFELKELŐ GYALOGDANDÁR KÜZDELME ORSOVA KÖRNYÉKÉN 1916-BAN – GLOBÁLIS NAGYHATALMI PÓKERJÁTSZMA – DILEMMÁK, ALTERNATÍVÁK – FÉRFI VISELET GOMBOSON A 20. SZÁZADBAN – „ŐSEINK ÉS ELŐDEINK ÖRÖK EMLÉKEZETÉRE A JÖVŐ HALÁSZNEMZEDÉKNEK PEDIG TANULSÁGRA”HALÁSZATI ÖRÖKSÉG A DUNA MENTÉN” – ÚJRAJÁTSZOTT GYERMEKJÁTÉKOK – SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUMOK LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TERÜLETÉN – VÁLTOZÓ TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK BALAVÁSÁRON – ISKOLÁK ZENTAGUNARAS TÖRTÉNELMÉBEN – A JOGI SZÖVEGEK NYELVI ÉRTELMEZÉSE ÉS A JOGI FORDÍTÁSOK (A NYELVI ÉRTELMEZÉS MINT A JOGALKOTÓ ÉS A JOGALKALMAZÓ VALÓS AKARATA AZONOSÍTÁSÁNAK ESZKÖZE) – A SZABADKAI BÁBSZÍNHÁZ MEGALAPÍTÁSA – OTON TOMANIĆ PEDAGÓGIAI KÜLDETÉSE

KÖNYVISMERTETŐK

– A SZABADKAI MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR ELSŐ TÍZ ÉVE – A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR LEVÉLTÁRI KALAUZA I. KÖTET – MAJDÁN JÁNOS: A KÖZLEKEDÉS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON (1700-2000)