Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat

KÖZLÉSI ÚTMUTATÓ

AZ ÚJ SZÁM

LÉTÜNK KÖNYVEK

A FOLYÓIRATRÓL
MEGJELENT A LÉTÜNK 2017/2-ES SZÁMAA LÉTÜNK 2017/2-ES (JOGI) SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

A JOG MINT A TÁRSADALOM ARCHITEKTÚRÁJA

– SZALMA József – CSERVÁK Csaba: A TÖRTÉNELMI/TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY ÉS ÉRTEMEZÉSI KÉRDÉSEI AZ ÚJ MAGYAR ALAPTÖRVÉNY FÉNYÉBEN
– KORHECZ Tamás: A NEMZETISÉGI AUTONÓMIA FOGALMÁRÓL ÉS NEMZETKÖZI JOGI ALAPJAIRÓL

NYELV ÉS VALÓSÁG
A Magyar Nemzeti Tanács magyar nyelvű jog- és fordítástudományi tanácskozása a szerbiai, a Kárpát-medencei és az európai uniós kisebbségi joggyakorlatról és jogérvényesítésről, valamint a magyar és a szerb szóláshagyomány gyakorló fordítói tapasztalatairól

– DELI Andor jogász: AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS SZERBIA: TÁVOLODÓ KÖZELSÉG?
– KALMÁR Ferenc András: AUTONÓMIA ÉS MAGYAR NEMZETPOLITIKA
– Pásztor Bálint jogász: NYELVI ÉS KISEBBSÉGI JOGAINK VÉDELME A KÖZTÁRSASÁGI PARLAMENTBEN
– NYILAS Mihály jogász: SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK ÚJ FÓRUMA: A VAJDASÁGI MAGYAR JOGÁSZ EGYLET
– VUKAŠINOVIĆ Éva: A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ CSELEKVÉSI TERV – A NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLATHOZ VALÓ JOG ÉS A KÖZSZEKTORBAN VALÓ MEGFELELŐ KÉPVISELTSÉGHEZ VALÓ JOG MEGVALÓSULÁSA
– SZAKÁLLAS Zsolt: A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAINAK ÉS SZABADSÁGJOGAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÁTTEKINTÉSE
– LULIĆ Emil jogász: JOGGYAKORLAT ÉS JOGHARMONIZÁCIÓ KISEBBSÉGI ÉS NYELVHASZNÁLATI TÖRVÉNYEINK VONATKOZÁSÁBAN: A NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY
– SZILÁGYI Miklós ügyvéd és fordító: HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT (ELMÉLET ÉS LEHETŐSÉG)
– PAPIĆ PASA Melitta: KÖZJEGYZŐI TEVÉKENYSÉG AZ ANYANYELV HIVATALOS HASZNÁLATÁNAK SZOLGÁLATÁBAN

A JOG ÉS A HALAK

– BÉRCES Viktor: A JOGELLENES HALÁSZAT BÜNTETŐJOGI TENDENCIÁI MAGYARORSZÁGON
– BÉRCES, Viktor: POACHERS IN THE NET. ILLEGAL FISHING AND THE CRIMINAL LAW.