Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat

KÖZLÉSI ÚTMUTATÓ

AZ ÚJ SZÁM

LÉTÜNK KÖNYVEK

A FOLYÓIRATRÓL

KÖRKÉRDÉSÜNK
MEGJELENT A LÉTÜNK 2017/4-AS SZÁMA


A 2017/4-ES  SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE:

SZAKRÁLIS

– SZŐKE Anna: Karácsony a déli végeken
– CSESZNÁK Éva: Énekelj az úrnak új éneket!
– ÖRSI Julianna: Törekvések a magyar református egyház szellemi megújulására
– PASTYIK László: Bácskai és bánsági protestáns történetíró papok a 19. században
– BESNYI Károly: Történetek a protestáns egyházközségek múltjából
– NAGY István: Torzsáról indultam... (Ordass Lajos evangélikus püspök eszmeisége és életútja)
– NÉMET Klaudió: A reformáció tárgyai mint a délvidék/vajdaság vallási mozgalmainak reprezentánsai (a Reformáció Topolyán c. kiállítás margójára)
–  Dragana JEREMIĆ MOLNAR, Aleksandar MOLNAR: – Alternativna svedočanstva o smrti Isusa iz Nazareta
– Dragana JEREMIĆ MOLNAR, Aleksandar MOLNAR: alternatív magyarázatok a Názáreti Jézus haláláról

RECENZIÓK

– KORHECZ Tamás: Iránytű a jog alkotásához és nyelvéhez
– Žolt, LAZAR: O primitivnom pravu
– LÁZÁR Zsolt: A primitív jogról
– CZÉKUS Géza: A szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar három tudományos konferenciája és a munkák gyűjteménye
– KOVÁCS Ádám Gábor: Az ifjúság mibenléte
– RIDEG István: Tudományos műhelymunka a jászkunságban